Verzija za štampanjePDF верзија

Sedmi saziv

09.11 2006. godine - 14.11 2010. godine

 

R/B IME I PREZIME DATUM I MJESTO ROĐENjA IZBORNA JEDINICA SAZIV
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (SNSD)
1 BAŠTINAC NIKOLA 01.11 1980 Banja Luka 1 VII, VIII
2 BJELOGRLIĆ RADOVAN 26.04 1954 Gacko 6 k.m VI, VII
3 VIDOVIĆ ZORA 17.11 1954 Srbac 1 VI, VII
4 VIŠKOVIĆ RADOVAN 01.02 1964 Milići 5 VII, VIII, IX
5 VOJVODIĆ DRAGAN 04.01 1959 Ključ 2 VI, VII, VIII
6 VUJIČIĆ ILIJA 26.07 1958 Čelinac 2 VII
7 VUKOVIĆ RADOVAN 12.11 1952 Bileća 6 VII, VIII, IX
8 GOSTIĆ UROŠ 02.11 1936 Doboj 3 I, VI, VII, VIII
9 DODIK MILORAD 12.03 1959 Laktaši 1 I , III, IV, VI, VII odustao od mandata
10 DODIK SINIŠA 15.06 1979 Sarajevo 5 VII, VIII
11 DUKIĆ GORDANA 26.07 1956 Prijedor 1 k.m IV ,V, VI, VII, VIII
12 ĐURIĆ GORDANA 03.07 1962 Mostar 2 k.m VI,VII,VIII
13 JOVIČIĆ MILADIN 14.09 1957 Bijeljina 4 VII
14 JOKIĆ SNjEŽANA 18.01 1948 Tuzla 5 k.m VII,VIII
15 JUNGIĆ VESNA 29.05 1964 Derventa 3 k.m VII, VIII, IX
16 IVANIĆ DIMITRIJE 26.03 1957 Bijeljina 4 VI, VII
17 KALAJDžIĆ SANjA 27.12 1974 Tuzla 5 VII
18 KESIĆ ALEKSANDAR 25.12 1971 Prijedor 1 VII
19 KNEŽEVIĆ NEDELjKO 30.05 1973 Banja Luka 2 VII (odustao od mandata)
20 KOVAČEVIĆ JOVIŠA 18.10 1949 D. Dubica 3 k.m VII
21 KOVAČEVIĆ SVETISLAV 21.10 1970 Foča 6 VII
22 KOJIĆ ĐORĐA 17.08 1954 Obudovac 4 VII,VIII
23 KRALjEVIĆ MIROSLAV 08.01 1968 Vlasenica 5 VII, VIII
24 LAZAREVIĆ STOJAN 29.01 1948 Doboj 3 VII
25 LONČAREVIĆ GORAN 29.04 1962 Sarajevo 6 VII, VIII
26 LUKIĆ JASNA 31.08 1965 Doboj 3 VII, IX
27 MAZALICA SRĐAN 26.12 1978 Banja Luka 2 VII;VIII
28 MARKOVIĆ NOVKA 31.12 1966 Zavidović 3 VII
29 MARKOVIĆ OBREN 17.11 1963 Zvornik 5 VII, VIII, IX
30 MIĆIĆ PETAR 07.06 1980 Pelagićevo 4 k.m VII
31 MIRJANIĆ ŽELjKO 17.11 1963 Zvornik 5 II, III, VII, VIII
32 MITROVIĆ PERO 06.10 1959 Ugljevik 4 VII
33 MIHOLjČIĆ MIŠO 19.11 1965 Sarajevo 1 VII
34 PAVIĆ DALIBOR 31.08 1977 Zagreb 1 VII,VIII
35 RADOJIČIĆ IGOR 13.09 1966 Banja Luka 2 IV, VI, VII, VIII, IX
36 RAJČEVIĆ PERICA 18.03 1977 Trebinje 6 VII
37 RISTIĆ IVKA 16.091949 Tešanj 3 k.m VI, VII, VIII
38 RUDIĆ BORO 30.08 1957 M. Grad 2 k.m VII, VIII
39 SIMIĆ KRSTAN 15.02 1948 S. Most 2 III, IV, V, VI, VI
40 TEŠANOVIĆ NADA 11.07 1952 Banja Luka 2 VI, VII, VIII
41 CVJETKOVIĆ MARIJA 15.02 1957 Gradiška 1 VII
*9 KESIĆ NENAD 30.09 1951 Banja Luka 1 VII, VIII
*39 KLISARIĆ VANjA 12.02 1981 N. Gorica 2 VII
*2 BUGARINOVIĆ MILICA 02.01 1941 Bijeljina VII
*19 MARIĆ NATAŠA - odustala od mandata
*19a NIŠIĆ TATJANA 05. 09 1966 Šipovo VII
*13a SAVIĆ UGLjEŠA 26.07 1955 Lopare 4 VII
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)
42 BOŽIĆ SNjEŽANA 09.11 1958 Sokolac 5 k.m VII,VIII
43 BOJIĆ BORISLAV 16.11 1960 Prijedor 1 IV, V, VI, VII
44 VASIĆ BOŽIDAR 21.01 1960 Ugljevik 4 VII
45 VASIĆ KOSTADIN 11.10 1968 Živinice 5 VII,VIII
46 GAVRIĆ NIKOLA 24.06 1954 Doboj 3 VII, IX
47 GLIGIĆ VOJISLAV 16.10 1954 M. Grad 2 k.m VI,VII,VIII
48 GOVEDARICA O. VUKOTA 09.03 1976 Gacko 6 VII, VIII, IX
49 KRŠIĆ MLADEN 17.05 1954 Stanari 3 II, VII
50 MARIĆ LAZO 16.07 1962 B. Brod 3 k.m VI, VII
51 MRKAJIĆ SLAVIŠA 22.08 1963 Vlasenica 5 VII
52 PERKOVIĆ GORAN 18.12 1966 Bijeljina 4 VII
53 PRTILO SLOBODAN 09.10 1963 Trebinje 6 VI, VII
54 SAVIĆ RADO 27.01 1975 Lopare 4 VII (odustao od mandata)
55 STOJIČIĆ DUŠAN 28.10 1963 Jajce 3 V, VI, VII
56 TADIĆ OGNjEN 20.04 1974 Sarajevo 2 VII
57 TOMAŠ DRAGANA 08.08 1960 Prnjavor 1 VI, VII
58 ŠKOBO BRANISLAV 17.08 1977 Sarajevo 2 VII
*54 STOJANOVIĆ TOMICA 21.11 1969 Bijeljina VII, VIII, IX
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA (PDP)
59 BORENOVIĆ BRANISLAV 04.03 1974 S. Most 2 km VII, VIII, IX
60 BUNDALO PERICA 23.07 1958 Bos.Dubica 1 VII, IX
61 ĐERIĆ ZORAN 10.04 1962 Rogatica 5 V, VI, VII, VIII, IX
62 IVANIĆ MLADEN 16.091958 S. Most 2 V, VI, VII odustao od mandata
63 MIKEREVIĆ DRAGAN 12.02 1955 Doboj 3 V, VII
64 SAVIĆ RANKO 18.03 1954 Nevesinje 6 V, VI, VII
65 STANOJEVIĆ ĐURO 03.05 1949 Bijeljina 4 VII
66 ČEKIĆ DIANA 27.02 1965 Kostajnica 1 km VII,VIII
*64 GOLIJANIN ALEKSANDAR 05.04 1967 Foča 6 VII, VIII
*62 ĐURICA RADENKO 16.08 1966 Prijedor 1 VII
DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ (DNS)
67 PAVIĆ MARKO 26.10 1947 Prijedor 1 II,V,VI,VII,VIII, IX odustao od mandata
68 PRPOŠ TOMISLAV 16.01 1957 Prijedor 1 k.m VII
69 STEVANOVIĆ SPOMENKA 01.04 1962 Zvornik 5 VII, VIII, IX
70 ČUBRILOVIĆ NEDELjKO 2 VII,cVIII, IX Odustao od mandata
*67 RODIĆ DRAGUTIN 01.011958 Prijedor 1 IV, VII
*70 POPOVIĆ MIRA 22.09 1952 Banja Luka 2 VII
*68 JOVANOVIĆ NADA 05.12 1957 B. Bašta 5 VII
SOCIJALISTIČKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE (SPRS)
71 AĆIMOVIĆ BUDIMIR 05.091950 Zvornik 5 IV,VII
72 ĐOKIĆ PETAR 29.07 1961 Brčko 4 III, IV, V, VII, VIII, IX
73 JOVIČIĆ ŽARKO 09.10 1955 Teslić 3 VII
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (SDA)
74 SADOVIĆ TARIK 27.06 1956 Trebinje 6 k.m
75 HAFIZOVIĆ ŠEVKET 29.04 1960 Srebrenica 5
76 HOŠIĆ ZINAJDA 15.08 1961 Prijedor 1 k.m
*74 SALKIĆ RAMIZ 15.11 1973 Bratunac
STRANKA ZA BiH (S BiH)
77 MURSELOVIĆ MUHAREM 24.11 1947 Prijedor 1 V, VI, VII
78 SIVIĆ ŠABAN 15. 03 1956 Teslić 3 k.m VII
79 ŠABOVIĆ MUNIBA 03.05 1957 Foča 6 k.m VII
80 ĐOZIĆ ADIB 16.07 1953 Srebrenica VII
*79 MIRSAD DURATOVIĆ 26.12 1974 Prijedor VII
SRPSKA RADIKALNA STRANKA (SRS RS)
81 GRUJIĆ NOVO 04.12 1967 Piskavica 2 VII
82 MIHAJLICA MILANKO 13.11 1967 N. Grad 1 VI, VII, IX
SOCIJAL - DEMOKRATSKA PARTIJA BiH (SDP BiH)
83 KOPIĆ MEHMED 05.02 1937 Teslić 3 VI, VII