Prijedlog dnevnog reda 11. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
21.07.2020

Prijedlog dnevnog reda 11. redovne sjednice

1.       Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

2.       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;

3.       Prijedlog zakona o sportu Republike Srpske;

4.       Prijedlog zakona o poreskom postupku Republike Srpske;

5.       Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske;

6.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske;

7.       Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti;

8.       Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Jelene Trivić;

9.       Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu;

10.     Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2019. godinu;

11.     Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2019. godinu;

12.     Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine;

13.     Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2019 - 31.12.2019. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa Finansijskim izvještajem  Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2019. godinu;

14.     Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

15.     Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

16.     Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;

17.     Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godina);

18.     Izbor i imenovanje.