Prijedlog dnevnog reda 23. posebne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
27.10.2021

1.         Izjašnjenje o izjavama člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Zaključaka i Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine, usvojenih na 22. redovnoj sjednici održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske:

a) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Zaključka o otvaranju Ambasade Republike Azerbejdžan u Sarajevu broj:01-50-1-3427-17/21, koji je usvojen bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske;

b)  Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Zaključka o otvaranju kancelarije Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini u gradu Banja Luka broj:01-50-1-3427-10/21, koji je usvojen bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske;

v) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Odluke o davanju agremana ambasadoru Republike Bjelorusije za Bosnu i Hercegovinu broj:01-50-1-3427-8/21, koja je usvojena bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske;

g) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Odluke o davanju agremana ambasadoru Dominikanske Republike za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Švajcarskoj broj:01-50-1-3427-9/21, koja je usvojena bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske;

d) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Odluke o prihvatanju Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnosi na Sporazum u oblasti odbrambene industrije broj:01-50-1-3427-11/21, koja je usvojena bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske;

đ) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan o saradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organizovanog kriminala broj:01-50-1-3427-12/21, koja je usvojena bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske;

e) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o bezbjednosnoj saradnji između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske broj:01-50-1-3427-13/21, koja je usvojena bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske;

ž) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima broj:01-50-1-3427-14/21, koja je usvojena bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske;

z) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o posudbi između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine broj:01-50-1-3427-15/21, koja je usvojena bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske;

i) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Odluke o davanju odobrenja za potpisivanje Zajedničke izjave država nasljednica bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o implementaciji projekta digitalizacije arhivske građe bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije broj:01-50-1-3427-16/21, koja je usvojena bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 18. oktobra 2021. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske.