Prijedlog dnevnog reda 25. posebne sjednice Narodne skupštine

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
14.12.2021

1.                         Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 ‐ 2024. godine - po hitnom postupku;

2.                         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

3.                         Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

4.                         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku;

5.                         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku;

6.                         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu - po hitnom postupku;

7.                         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske - po hitnom postupku;

8.                         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske - po hitnom postupku;

9.                         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - po hitnom postupku;

10.                       Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj - po hitnom postupku;

11.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - po hitnom postupku;

12.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - po hitnom postupku;

13.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - po hitnom postupku;

14.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske - po hitnom postupku;

15.                       Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj - po hitnom postupku;

16.                       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti - po hitnom postupku;

17.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama - po hitnom postupku;

18.                       Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu - po hitnom postupku;

19.                       Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2022. godinu;

20.                       Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu;

21.                       Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2022. godini.