Prijedlog dnevnog reda Druge redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
14.03.2023

1.         Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;

2.         Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

3.         Prijedlogp rograma rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu;

4.         Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece – po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;

6.         Prijedlog zakona o gradu Prnjavor – po hitnom postupku;

7.         Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;

8.         Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

9.         Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

10.       Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;

11.       Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 30. 6. 2022. godine;

12.       Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;

13.       Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:

a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu;

 b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

14.       Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banja Luka i fondova za 2021. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

15.       Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

16.       Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

17.       Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu;

b) Izvještaj o radu za 2021. godinu;

v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

18.       Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu;

19.       Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu;

20.       Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

21.       Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu;

22.       Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2021. godinu;

23.       Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu;

24.       a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu;

           b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine.

25.       Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine;

26.       Izbor i imenovanje.