Prijedlog dnevnog reda Pete redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
11.06.2019

Prijedlog dnevnog reda 5. redovne sjednice:

 1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
 2. Informacija o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2018. godini i prva četiri mjeseca 2019. godine;
 3. Prijedlog zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske - po hitnom postupku;
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske – po hitnom postupku;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske - po hitnom postupku;
 6. Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača po skraćenom postupku;
 7. Prijedlog zakona o pečatima organa i institucija Republike Srpske;
 8. Prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;
 9. Prijedlog  zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;
 10. Prijedlog zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit;
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
 19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;
 20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske;
 21. Nacrt zakona o ličnom imenu;
 22. Nacrt zakona o trgovini;
 23. Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompentencijama;
 24. Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj;
 25. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju;
 26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – prijedlog narodnog poslanika Jelene Trivić;
 27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 28. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 29. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;
 30. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske;
 31. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
 32. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima;
 33. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;
 34. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;
 35. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
 36. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 37. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla;
 38. Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine;
 39. Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 – 2023. godine;
 40. Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godine);
 41. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine;
 42. Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine;
 43. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu;
 44. Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu;
 45. Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2018. – 31.12.2018. godine;
 46. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu;
 47. Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2018. godini;
 48. Izbor i imenovanja.