Usvojeni Dnevni red Četvrte redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
16.04.2019

Usvojeni Dnevni red 4. redovne sjednice:

 1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske – po hitnom postupku;
 3. Prijedlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;
 4. Prijedlog zakona o radio - amaterizmu u Republici Srpskoj;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi;
 6. Nacrt zakona o pečatima organa i institucija Republike Srpske;
 7. Nacrt zakona o zaštiti od požara;
 8. Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima;
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
 15. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 16. Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine;
 17. Nacrt strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019 – 2029. godine);
 18. Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana - Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2018. godine;
 19. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2018. godinu;
 20. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu;
 21. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje po Projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini  (8906-BA);
 22. Izbor i imenovanja.