Usvojeni Dnevni red 12. redovne sjednice Narodne skupštine

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
22.09.2020

1.       Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2.       Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju - po hitnom postupku;

3.       Prijedlog odluke o izradi Zoning plana područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“ - po hitnom postupku;                                              

4.       Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - po hitnom postupku;

5.       Prijedlog odluke o usvajanju dijela Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača po skraćenom postupku za dionicu Vukosavlje–Brčko - po hitnom postuku;

6.       Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti;

7.       Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji;

8.       Prijedlog zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju;

9.       Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku;

10.     Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti;

11.     Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske;

12.     Nacrt zakona o gradu Derventa;

13.     Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;

14.     Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu;

15.     Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

16.     Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

17.     Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu;

18.     a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2019. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu;

19.     Specijalni izvještaj Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prema budžetskim jedinicima), sa izuzetkom policijsko – bezbjednosnih struktura;

20.     Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;

21.     Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godina);

22.     Izbor i imenovanja.