Usvojeni dnevni red 18. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
28.09.2021

 

1.    Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;
2.    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
3.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
4.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske - po hitnom postupku;
5.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske - po hitnom postupku;
6.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Кompenzacionom fondu Republike Srpske - po hitnom postupku;
7.    Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu;
8.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja;
9.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;
10.    Nacrt zakona o fiskalizaciji;
11.    Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije;
12.    Nacrt zakona o obrazovanju odraslih;
13.    Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti;
14.    Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske;
15.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;
16.    Program fiskalne konsolidacije;
17.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;
18.    Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“;
19.    Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
20.    Izvještaj Odbora za boračko – invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko – invalidske zaštite u Republici Srpskoj“;

 

21.    Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:
a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o  fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu;
  b) Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1.1.2020 – 31.12.2020. godine;
22.    Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
23.    Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:
 a)  Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period     od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
     b) Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od  01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
 v) Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
24.    Izvještaji Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:
a) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu;
b) Izvještaj o radu Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu;
v) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske
    o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine;
25.    Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu;
26.    Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
27.    Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:
a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine;
   b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora      
        Republike Srpske za 2021. godinu;
28.     a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u       
     organima vlasti Republike Srpske o radu za 2020. godinu;
    b) Izvještaj Кomisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2020.    godinu;
            29. Izbor i imenovanja.