Usvojeni dnevni red 21. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
12.04.2022

1.       Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2.       Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2022. godinu;

3.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti – po hitnom postupku;

4.       Prijedlog zakona o Gradu Laktaši – po hitnom postupku;

5.       Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;

6.       Prijedlog zakona o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Кompenzacionom fondu Republike Srpske – po hitnom postupku;

7.       Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju - po hitnom postupku;

8.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske - po hitnom postupku;

9.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske – po hitnom postupku;

10.     Prijedlog zakona o kulturnim dobrima;

11.     Prijedlog zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica;

12.     Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;

13.     Nacrt zakona o geološkim istraživanjima;

14.     Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti;

15.     Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva;

16.     Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

17.     Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

18.     Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;

19.     Nacrt zakona o izmjeni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske;

20.     Nacrt zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku;

21.     Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti;

22.     Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;

23.     Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;

24.     Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;

25.     Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu;

26.     Godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za 2021. godinu;

27.     Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2021. godine;

28.     Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020 – BA);

29.     Izbor i imenovanja.