Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 26.10.2020
Npr. 26.10.2020
Nazivsort ascending Datum Preuzmi
Zapisnik sa Treće sjednice NS RS 15.04.2015 Package icon Zapisnik_sa_3_redovne sjednice.zip
Zapisnik sa Treće posebne sjednice NS RS 18.12.2014 Package icon Zapisnik_sa_3_posebne_sjednice _18_12_2014.zip
Zapisnik sa Svečane sjednice NSRS - predsjednica SFFSRF Valentina Matvijenko 24.04.2018 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice_predsjednica_SFFSRF_Valentina_Matvijenko.zip
Zapisnik sa svečane sjednice NS RS 14.04.2016 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice.zip
Zapisnik sa svečane sjednice - 25 godina postojanja i rada 24.10.2016 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice_25_godina_postojanja_rada.zip
Zapisnik sa Šeste sjednice NS RS 15.09.2015 Package icon Zapisnik_sa_6_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Šeste posebne sjednice NS RS 11.02.2015 Package icon Zapisnik_sa_6_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Sedme sjednice NS RS 21.10.2015 Package icon Zapisnik_sa_7_sjednice.zip
Zapisnik sa Sedme posebne sjednice NS RS 04.03.2015 Package icon Zapisnik_sa_7_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Prve sjednice NS RS 24.11.2014 Package icon Zapisnik_sa_1_redovne_sjednice_24_11_2014.zip
Zapisnik sa Prve posebne sjednice NS RS 10.12.2014 Package icon Zapisnik_sa_1_posebne_sjednice_10_12_2014.zip
Zapisnik sa Pete sjednice NS RS 15.07.2015 Package icon Zapisnik_sa_5_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Pete posebne sjednice NS RS 29.12.2014 Package icon Zapisnik_sa_5_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Osme sjednice NS RS 08.12.2015 Package icon Zapisnik_8_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Osme posebne sjednice NS RS 24.06.2015 Package icon Zapisnik_sa_8_posebne sjednice.zip
Zapisnik sa Druge sjednice NS RS 03.03.2015 Package icon Zapisnik_sa_2_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Druge posebne sjednice NS RS 17.12.2014 Package icon Zapisnik_sa_2_posebne_sjednice_17_i_18_12_2014.zip
Zapisnik sa Devete posebne sjednice NS RS 14.07.2015 Package icon Zapisnik_sa_9_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Desete posebne sjednice NS RS 14.07.2015 Package icon Zapisnik_sa_10_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Četvrte sjednice NS RS 19.05.2015 Package icon Zapisnik_sa_4_redovne sjednice.zip