Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 19.06.2024
Npr. 19.06.2024
Nazivsort ascending Datum Preuzmi
Zapisnik sa Treće sjednice NS RS 15.04.2015 Package icon Zapisnik_sa_3_redovne sjednice.zip
Zapisnik sa Treće redovne sjednice NSRS 06.06.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_trece_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Treće posebne sjednice NSRS 21.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Trece_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Treće posebne sjednice NS RS 18.12.2014 Package icon Zapisnik_sa_3_posebne_sjednice _18_12_2014.zip
Zapisnik sa Svečane sjednice NSRS - predsjednica SFFSRF Valentina Matvijenko 24.04.2018 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice_predsjednica_SFFSRF_Valentina_Matvijenko.zip
Zapisnik sa svečane sjednice NS RS 14.04.2016 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice.zip
Zapisnik sa svečane sjednice - 25 godina postojanja i rada 24.10.2016 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice_25_godina_postojanja_rada.zip
Zapisnik sa Šeste sjednice NS RS 15.09.2015 Package icon Zapisnik_sa_6_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Šeste redovne sjednice NSRS 02.11.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_seste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Šeste posebne sjednice NSRS 26.04.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Seste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Šeste posebne sjednice NS RS 11.02.2015 Package icon Zapisnik_sa_6_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Sedme sjednice NS RS 21.10.2015 Package icon Zapisnik_sa_7_sjednice.zip
Zapisnik sa Sedme redovne sjednice NSRS 12.12.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_sedme_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Sedme posebne sjednice NSRS 21.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Sedme_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Sedme posebne sjednice NS RS 04.03.2015 Package icon Zapisnik_sa_7_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Prve sjednice NS RS 24.11.2014 Package icon Zapisnik_sa_1_redovne_sjednice_24_11_2014.zip
Zapisnik sa Prve redovne (konstitutivne) sjednice NSRS 15.11.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Prve_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Prve posebne sjednice NSRS 01.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Prve_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Prve posebne sjednice NS RS 10.12.2014 Package icon Zapisnik_sa_1_posebne_sjednice_10_12_2014.zip
Zapisnik sa Pete sjednice NS RS 15.07.2015 Package icon Zapisnik_sa_5_redovne_sjednice.zip