Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 20.06.2024
Npr. 20.06.2024
Naziv Datum Preuzmi
Zapisnik sa 37. posebne sjednice NSRS 02.11.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trideset_sedme_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 36. posebne sjednice NSRS 26.10.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trideset_seste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 35. posebne sjednice NSRS 14.09.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_pete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 34. posebne sjednice NSRS 14.09.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_cetvrte_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 33. posebne sjednice NSRS 06.07.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_trece_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 32. posebne sjednice NSRS 20.06.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_druge_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 31. posebne sjednice NSRS 06.06.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_prve_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 22. redovne sjednice NSRS 31.05.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_druge_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 21. redovne sjednice NSRS 12.05.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_prve_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 30. posebne sjednice NSRS 11.04.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_tridesete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 29. posebne sjednice NSRS 18.03.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_devete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 28. posebne sjednice NSRS 09.03.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_osme_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 20. redovne sjednice NSRS 08.02.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadesete_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 25. posebne sjednice NSRS 14.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_25_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 27. posebne sjednice NSRS 01.02.2022 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_27_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 26. posebne sjednice NSRS 14.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_26_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 24. posebne sjednice NSRS 10.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_24_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 19. redovne sjednice NSRS 24.11.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_19_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 23. posebne sjednice NSRS 27.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset trece_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 22. posebne sjednice NSRS 20.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset druge_posebne_sjednice.zip