Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 07.12.2019
Npr. 07.12.2019
Naziv Datum Preuzmi
Zapisnik sa 24. posebne sjednice NSRS 06.11.2017 Package icon zapisnik_sa_24 _posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 22. redovne sjednice NSRS 17.10.2017 Package icon zapisnik_sa 22 _redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 21. redovne sjednice NSRS 12.09.2017 Package icon zapisnik_sa 21._redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 23. posebne sjednice NSRS 31.05.2017 Package icon zapisnik_sa_23._posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 20. redovne sjednice NSRS 18.07.2017 Package icon zapisnik_sa 20._redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 19. redovne sjednice NSRS 13.06.2017 Package icon zapisnik_sa 19 _redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 18. redovne sjednice NSRS 25.04.2017 Package icon zapisnik_sa 18._redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 17. redovne sjednice NSRS 28.03.2017 Package icon zapisnik_sa 17._redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 22. posebne sjednice NSRS 27.02.2017 Package icon zapisnik_sa_22._posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 21. posebne sjednice NSRS 22.12.2016 Package icon zapisnik_sa_21._posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 16. redovne sjednice NSRS 07.02.2017 Package icon zapisnik_sa_16._redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 15. redovne sjednice NSRS 06.12.2016 Package icon zapisnik_sa_15._redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa svečane sjednice - 25 godina postojanja i rada 24.10.2016 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice_25_godina_postojanja_rada.zip
Zapisnik sa svečane sjednice NS RS 14.04.2016 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice.zip
Zapisnik sa 20. posebne sjednice NSRS 25.10.2016 Package icon zapisnik_sa_20._posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 14. redovne sjednice NSRS 11.10.2016 Package icon zapisnik_sa_14._redovne_sjednice.zip
Zapisnici sa 19. posebne sjednice NS RS 15.07.2016 Package icon zapisnici_sa_19_posebne_sjednice.zip
Zapisnici sa 18. posebne sjednice NS RS 13.07.2016 Package icon zapisnici_sa_18_posebne_sjednice.zip
Zapisnici sa 17. posebne sjednice NS RS 21.06.2016 Package icon zapisnik_sa_17_posebne_sjednice.zip
Zapisnici sa 13. redovne sjednice NS RS 22.06.2016 Package icon zapisnik_sa_13_redovne_sjednice.zip