Istraživanje

Verzija za štampanjePDF верзија

Istraživanja po određenim temama i izradu istraživačkog rada, za potrebe predsjednika, potpredsjednika, narodnih poslanika i generalnog sekretara, vrši Služba Narodne skupštine koja:

  • obezbjeđuje nepristrasne, relevantne, pravodobne i kvalitetne informacije i analize;
  • priprema komparativna istraživanja koja se odnose na određena pitanja u vezi sa zakonodavstvom drugih država i pravnim aktima međunarodnih organizacija;
  • formira analitičke informacije o predloženom aktu, kao i pitanjima koja će se raspravlјati na sjednici Narodne skupštine, koja sadrži tematske podatke sa sažetim analizama;
  • objavlјuje informativni pregled o različitim pitanjima i propisima u Republici Srpskoj i pitanjima koja se odnose na rad Narodne skupštine i njenih radnih tijela;
  • postavlјa istraživački rad na raspolaganje javnosti putem linka na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

Pravilnik o proceduri za dostavlјanje zahtjeva i izradu istraživačkog rada Narodne skupštine Republike Srpske možete preuzeti ovdje.

Istraživački radovi:

- Komparativna analiza informacione bezbjednosti u Republici Srpskoj i zemljama regiona

- Komparativna analiza socijalnog preduzetništva u zemljama regiona i Evropskoj uniji

- Studentsko organizovanje u Republici Srpskoj

- Upotreba kanabisa u medicinske svrhe

- Pravo na štrajk i obaveze zaposlenih koji učestvuju u štrajku

- Finansijska podrška djeci i porodicama sa djecom

- Prava, obaveze i odgovornosti pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite

- Organizacija i finansiranje zdravstvene zaštite

- Zaštita povjerljivosti novinarskih izvora u Bosni i Hercegovini, regionu i nekim zemljama EU

- Sistem funkcionisanja e-parlamenta

- Komparativna analiza o sistemu javnog informisanja u zemljama u regionu i Evropskoj uniji

- Komparativna analiza zakonskih i drugih akata u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja sa posebnim osvrtom na održivost postojećeg sistema (među)generacijske solidarnosti

- Kodeks ponašanja posalnika u BiH, zemljama regiona i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske

- Komparativno istraživanje internet predstavljanja aktivnosti parlamenata u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i EU

- Komparativna analiza propisa o vođenju posebnog registra lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta u zemljama u regionu i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske

- Zaštita potrošača u BiH i zemljama regiona

- Komparativna istraživanja o sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske u odnosu na Republiku Srbiju, Republiku Hrvatsku i Crnu Goru

- Komparativna analiza zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Hrvatskoj

- Komparativni prikaz radnog zakonodavstva u BiH i zemljama regiona

- Procedura usvajanja budžeta u zemljama regiona - Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija

- Praksa postojanja kvoruma, vrijeme održavanja sjednica, amandmani, svečana sjednica, obraćanje poslanika, hitni postupak i kolegijum-kratak pregled regulisanja u parlamentu Srbije, Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine

- Komparativna analiza zakona o službenicima i namještenicima u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona

- Organizaciona struktura, broj zaposlenih, opis poslova i publikovanje rezultata rada odsjeka za istraživačko-dokumentacione poslove i parlamentаrnih biblioteka u zemljama bivše SFRJ i EU

- Komparativna analiza zakona koji tretiraju radne odnose u državnim organima zemalja članica Evropske unije

- Praksa izrade prečišćenog teksta

- Praksa postojanja kvoruma u radu parlamenata

- Poslanička pitanja