Klub poslanika PDP Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 27. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO PRAVDE

                Prema Zakonu o izmjenama Zakona o oružju i municiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 18/17) rok za izdavanje oružanih listova istekao je 30.06.2017. godine.

                Prema raspoloživim informacijama neispunjavanjem zakonske obaveze i nepokretanjem postupaka za naplatu zakonom predviđenih kazni, Budžet Republike Srpske je oštećen za iznos od preko 11.000.000,00 KM.

Da li je nadležno tužilaštvo pokrenulo postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti protiv odgovornih lica zbog očiglednog postojanja obilježja krivičnog djela iz člana 315. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052- 1749/18

Datum: 16.07.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

                    Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje

                    Klub poslanika PDP, postavio je na nastavku Dvadeset treće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane dana 27. i 28. februara i 01.marta 2018. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

                    „Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji ( Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/17) rok za izdavanje listova istekao je 30.06.2017.godine.

Prema raspoloživim informacijama neispunjavanjem zakonske obaveze i nepokretanjem postupaka za naplatu zakonom predviđenih kazni, budžet Republike Srpske je oštećen za iznos od preko 11.000.000,00KM.

Da li je nadležno tužilaštvo pokrenulo postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti protiv odgovornih lica zbog očiglednog postojanja obilježja krivičnog djela iz člana 315.stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske?“

                    U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                    Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Okružnim javnim  tužilaštvima , a koja su dostavila sljedeći odgovor:  

                    Uvidom u izjašnjenja Okružnih  javnih tužilaštva Republike Srpske, konstatujemo da nije pokrenut niti jedan postupak  zbog počinjenog krivičnog djela Zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315.stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

                  

                                                                                                                                     M I N I S T A R

Dostavljeno:

  • Naslovu                                                                                                Anton Kasipović           
  • Arhiva

 

Predmet obradila Neda Blagojević

Saglasan pomoćnik ministra Slobodan Zec

 

 

 

 

 

27.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9