Klub poslanika PDP Ministarstvu pravde, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 23. jula 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                Dostaviti informaciju o saznanjima vezanim za ubistvo Davida Dragičevića.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-5374/18

Datum: 09.08.2018. godine

     NARODNA SKUPŠTINA  REPUBLIKE SRPSKE

     Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

     Klub poslanika PDP,  postavio je između dvije sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske,  dana 23.07.2018. godine,  sLjedeće poslaničko pitanje:

     „Dostaviti informaciju o saznanjima vezanim za ubistvo Davida Dragičevića“.

    U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sLjedeći

                                                            O D G O V O R  

     Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, a koje je dostavilo sLjedeći odgovor:  

   „Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je do sada više puta pisalo informacije o ovom slučaju , više puta se oglašavalo u medijima i to kako štampanim ,tako i elektronskim, glavni okružni javni tužilac je u Narodnoj skupštini ,pa potom na skupštinskom anketnom odboru detaLjno obrazlagao sve detaLje istrage koja se vodi povodom ovog slučaja. Nadasve glavni okružni javni tužilac je gostovao na Alternativnoj televiziji i detaLjno obrazložio razloge za donošenje Naredbe o sprovodjenju istrage za ubistvo Davida Dragičevića, a 04.07.2018.godine napisao je i detaLjno saopštenje koje je poslao svim medijima u BiH. O dosadašnjim radnjama preuzetim u ovom slučaju glavni okružni javni tužilac je izvijestio i glavnog republičkog tužioca,kao i Specijalno tužolaštvo Republike Srpske. O predmetu su u više navrata govorili i davali razno-razna saopštenja i postupajući tužioci u predmetu.

      Prema tome, javnost u Republici Srpskoj, pa tako i Narodna skupština Republike Srpske je obaviještena da je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka donijelo Naredbu o sprovođenju istrage protiv NN izvršioca (ili više njih) za krivično djelo ubistva Davida Dragičevića i da od tog momenta u ovom predmetu provodimo još intezivniju i detaLjniju istragu sve sa ciLjem  otkrivanja  i procesuiranja  počinioca(aca ) ovog krivičnog djela. O tim detaLjima istrage, naravno, ne možemo govoriti, imajući u vidu da je istraga tajni dio krivičnog postupka, a da je njena tajnost  u proteklom periodu više puta dovedena u pitanje, između ostalih i aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela.

       Prema tome, ne mogu se poslaničkim ili bilo kakvim drugim pitanjima tražiti detaLji istrage koji nju samu mogu ugroziti, pa zbog toga molimo predsjednika Narodne skupštine, kao i sve narodne poslanike da shvate i prihvate ove činjenice i konačno slučaj Dragičević ostave nadležnim organima da se njime bave. Posebno želimo naglasiti, da je nakon donošenja Naredbe o sprovodjenju istrage za krivično djelo ubistva, esencijalni dio istražnih aktivnosti prebačen u MUP RS, kao operativni organ, koji treba da preduzme sve mjere i radnje na otkrivanju izvršilaca ovog krivičnog djela, na način kako je to definisano naredbom o sprovodjenju istrage, svakako,  u saradnji i pod nadzorom postupajućeg tužioca.“ 

                    S poštovanjem,

 

                                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                                                             Anton Kasipović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9