Klub poslanika PDP Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 27. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

                Prema Zakonu o izmjenama Zakona o oružju i municiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 18/17) rok za izdavanje oružanih listova istekao je 30.06.2017. godine.

                Molimo da nam dostavite sljedeće podatke:

 • Koliko lica nije ispunilo ovu zakonsku obavezu, odnosno koliko oružanih listova nije izdano?
 • Koliko je MUP RS pokrenuo postupaka za naplatu kazni predviđenih ovim zakonom?
 • Kolika je predviđena novčana kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe?
 • Za koliki je iznos ukupno po ovom osnovu oštećen Budžet Republike Srpske?
 • Da li ste podnijeli izvještaj za pokretanje krivične odgovornosti protiv odgovornih lica zbog postojanja obilježja krivičnog djela iz člana 315. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-155/18

Datum: 21.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

                Na 23. sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 27. i 28. februara i 01. marta 2018. godine, Klub poslanika PDP, postavio je poslaničko pitanje Vladi Republike Srpske.

                ''Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 18/17) rok za izdavanje oružnih listova istekao je 30.06.2017. godine. Molimo da nam dostavite sljedeće podatake:

 • Koliko lica nije ispunilo ovu zakonsku obavezu, odnosno koliko oružnih listova nije izdano?
 • Koliko je MUP RS pokrenuo postupaka za naplatu kazni predviđenih ovim zakonom?
 • Kolika je predviđena novčana kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe?
 • Za koliki je iznos ukupno po ovom osnovu oštećen Budžet Republike Srpske?
 • Da li ste podnijeli izvještaj za pokretanje krivične odgovornosti protiv odgovornih lica zbog postojanja obilježja krivičnog djela iz člana 315. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske?''

                U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

 • Članom 75. stav 2. Zakona o oružju i municiji, koji je objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srpske'', broj 26/16 od 04.04.2016. godine, a stupio na snagu 12.04.2016. godine, propisana je obaveza vlasnicima oružja za ličnu bezbjednost, koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kojem je istekao rok važenja, da do 31.12.2016. godine, podnesu zahtjev za izdavanje oružnog lista uz ispunjavanje uslova propisanih zakonom. U primjeni navedene odredbe, broj zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu oružnog lista na nivou MUP je bio 21.827.

                Dalje, Zakonom o izmjenama Zakona o oružju i municiji, koji je objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srpske'' broj 18/17 od 23.02.2017. godine, a stupio na snagu 03.03.2017. godine, produžen je rok iz prethodno navedenog člana do 30.06.2017. godine, te je u periodu od 03.03.2017. – 30.06.2017. godine, broj podnesenih zahtjeva za izdavanje/zamjenu oružnog lista bio 12.405.

                Nakon ostavljenog roka, prema evidenciji MUP RS, broj vlasnika oružja koja nisu postupila prema gore navedenoj zakonskoj obavezi je 7.421.

 • MUP RS je kod nadležnih sudova pokrenuo 810 postupaka za utvrđivanje prekršajne odgovornosti za lica koja nisu postupila u skladu sa gore navedenom odredbom zakona, a s obzirom da pokretanje prekršajnog postupka još uvijek nije zastarjelo, aktivnosti na istom se preduzimaju u kontinuitetu (prema članu 99. Zakona o prekršajima Republike Srpske, zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM, nastupa kada protekne godina dana od dana kada je prekršaj izvršen).
 • Članom 70. stav 1. tačka 26. Zakona o oružju i municiji, propisan je prekršaj za fizička lica koja nisu u zakonskom roku zamijenila nevažeći oružni list i za isti je zaprijećena novčana kazna u iznosu od 1.200 KM do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.
 • U pogledu oštećenja Budžeta Republike Srpske po navedenom osnovu se ne može dati procjena, niti se odredbe Zakona o oružju i municiji mogu stavljati u predmetni kontekst, pogotovo ako se imaju u vidu odredbe Zakona o prekršajima Republike Srpske, prema kojima građani nisu dužni prihvatiti prekršajni nalog, već mogu zatražiti sudsku zaštitu, te sudovi u skladu sa zakonom imaju ovlašćenja da izriču manje kazne od minimuma utvrđenog zakonom ili uslovne osude, a što je u dosadašnjoj praksi bilježeno kao čest slučaj.
 • MUP RS nije podnio izvještaj za krivično djelo iz člana 315. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske iz razloga što nema saznanja o navedenom krivičnom djelu, s obzirom da je postupak u skladu sa zakonom u toku.  

 

                S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                     M I N I S T A R

                                                                                                                                                 mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9