Klub poslanika PDP Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 11. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               Poštovani ministre Lukač,

               S obzirom na činjenicu da premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nije ozbiljno shvatila pitanja Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske upućena Vladi RS u vezi sa slučajem Predstavništva Republike Srpske u Izraelu, obraćamo se Vama direktno imajući u vidu Vašu nadležnost, obavezu, ali i autoritet u oblasti policijskih istraga.

               Naime, šef Odjeljenja za Balkan u Ministarstvu spoljnih poslova Izraela Dan Orian potvrdio je za BN televiziju u petak, 7. aprila 2017. godine, da Predstavništvo Republike Srpske u Jerusalimu ne postoji već dvije godine i da je preregistrovano u privatno preduzeće kojim rukovodi Arie Livne. Arie Livne je savjetnik predsjednika RS Milorada Dodika i senator Republike Srpske, ali ga Vlada RS predstavlja kao šefa tog predstavništva, za koje se redovno izdvaja novac iz budžeta Republike Srpske.

               Potvrda iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova da ovo predstavništvo zapravo ne postoji je skandalozna i previše ozbiljna da bi se Vlada RS bavila medijskim prepucavanjima i selekcijom informacija. Ako ste gledali samo izvještaje na Radio-televiziji Republike Srpske, ne čudi nas da niste dobili pravu informaciju, pa Vas molimo da obratite pažnju na činjenicu da je Republika Srpska trenutno u centru skandala.

               Imajući u vidu činjenicu da su premijerka Cvijanović i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS potpuno okrenuli pitanje koje je Vladi uputio Klub poslanika PDP u NSRS i stavili ga u sasvim drugi kontekst, molimo Vas da upotrijebite svoj autoritet i odgovorite na sljedeća pitanja:

  1. Šta će MUP Republike Srpske da uradi u vezi sa tvrdnjama izraelskog Ministarstva spoljnih poslova o postojanju Predstavništva Republike Srpske u Izraelu?
  2. Kada ćete provjeriti na čiji račun su u protekle dvije godine lijegale pare iz budžeta Republike Srpske namijenjene Predstavništvu RS u Izraelu?
  3. Hoće li i kada MUP RS provjeriti navode u vezi sa ovim slučajemem?
  4. Kada će javnost Republike Srpske biti informisana o koracima iz MUP RS u vezi sa slučajem Predstavništva RS u Izraelu?

               Od Vlade RS smo već zatražili odgovore na pitanja - šta će uraditi ovim povodom, ko je kriv za pljačku i obmanjivanje javnosti Republike Srpske, ko će i kada vratiti novac u budžet Republike Srpske, kao i šta će Ministarstvo unutrašnjih poslova RS uraditi u vezi sa objavljenim navodima.

               Dobili smo neozbiljan odgovor u medijima koji ne zadovoljava osnovne kriterijume i odgovornosti izvršne vlasti. Odgovor koji je upućen nije primjeren interesovanju i ozbiljnim pitanjima predstavnika zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj.

               Podsjećamo Vas, takođe, da se ne radi o tvrdnjama bilo koje političke partije ili njenog funkcionera, već o tvrdnjama izraelskog Ministarstva spoljnih poslova. Poštovani ministre Lukač, molimo Vas da ovo pismo shvatite ozbiljno.

ODGOVOR:

Broj: S/M-

Dana: 12.05.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

V  E  Z  A: Akt Genralnog sekretarijata Vlade Republike Srpske broj: 04.2-011-181/17

   od 13.04.2017. godine.-

 

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 11.04.2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''S obzirom na činjenicu da premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nije ozbiljno shvatila pitanja Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske upućena Vladi RS u vezi sa slučajem Predstavništva Republike Srpske u Izraelu, obraćamo se Vama direktno imajući u vidu Vašu nadležnost, obavezu, ali i autoritet u oblasti policijskih istraga.

Naime, šef Odjeljenja za Balkan u Ministarstvu spoljnih poslova Izraela Dan Orian potvrdio je za BN televiziju u petak, 7. aprila 2017. godine, da Predstavništvo Republike Srpske u Jerusalimu ne postoji već dvije godine i da je preregistrovano u privatno preduzeće kojim rukovodi Arie Livne. Arie Livne je savjetnik predsjednika RS Milorada Dodika i senator Republike Srpske, ali ga Vlada RS prestavlja kao šefa tog predstavništva, za koje se redovno izdvaja novac iz budžeta Republike Srpske.

Potvrda iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova da ovo predstavništvo zapravo ne postoji je skandalozna i previše ozbiljna da bi se Vlada RS bavila medijskim prepucavanjima i selekcijom informacija. Ako ste gledali samo izvještaje na Radio-televiziji Republike Srpske, ne čudi nas da niste dobili pravu informaciju, pa Vas molimo da obratite pažnju na činjenicu da je Republika Srpska trenutno u centru skandala.

Imajući u vidu činjenicu da su premijerka Cvijanović i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS potpuno okrenuli pitanje koje je Vladi uputio Klub poslanika PDP u NSRS i stavili ga u sasvim drugi kontekst, molimo Vas da upotrebite svoj autoritet i odgovorite na sljedeća pitanja:

  • Šta će MUP Republike Srpske da uradi u vezi sa tvrdnjama izraelskog Ministarstva spoljnih poslova o postojanju Predstavništva Republike Srpske u Izraelu?
  • Kada ćete provjeriti na čiji račun su protekle dvije godine lijegale pare iz budžeta Republike Srpske namijenjene Predstavništvu RS u Izraelu?
  • Hoće li i kada MUP RS provjeriti navode u vezi sa ovim slučajem?
  • Kada će javnost Republike Srpske biti informisana o koracima iz MUP RS u vezi sa slučajem Predstavništva RS u Izraelu?

Od Vlade RS smo već zatražili odgovore na pitanja – šta će uraditi ovim povodom, ko je kriv za pljačku i obmanjivanje javnosti Republike Srpske, ko će i kada vratiti novac u budžet Republike Srpske, kao i šta će Ministarstvo unutrašnjih poslova RS uraditi u vezi sa objavljenim navodima.

Dobili smo neozbiljan odgovor u medijima koji ne zadovoljava osnovne kriterijume i odgovornosti izvršne vlasti. Odgovor koji je upućen nije primjeren interesovanju i ozbiljnim pitanjima predstavnika zakonodavne vlasti u republici Srpskoj.

Podsjećam Vas da se ne radi o tvrdnjama bilo koje političke partije ili njenog funkcionera, već o tvrdnjama izraelskog Ministarstva spoljnih poslova. Poštovani ministre Lukač, molimo Vas da ovo pismo shvatite ozbiljno.''

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

               Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu je registrovano kao Srpska - trgovinsko predstavništvo, odnosno kao preduzetnik prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost Države Izrael, počev od 01.01.2014. godine, te kao takvo funkcioniše u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srpske za osnivanje i rad predstavništava Republike Srpske u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 125/11, 123/12 i 24/16) i  Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja budžetskih sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 131/11, 5/13, 32/16 i 81/16), a što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske utvrdilo na osnovu Uvjerenja o registraciji Poreske uprave Izraela od 16.01.2014. godine.

Finansiranje rada predstavništava obezbjeđuje se u Budžetu Republike Srpske, u okviru budžetskih sredstava stavljenih na raspolaganje Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Raspored budžetskih sredstava predstavništvu vrši se jednom godišnje, na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, a ista se doznačavaju u mjesečnim iznosima na račun predstavništava.

Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu redovno dostavlja plan rada i finansijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o radu i mjesečne finansijske izvještaje, kao i drugu relevantnu finansijsku dokumentaciju.

Takođe, finansijsko poslovanje predstavništava podliježe dvostrukoj kontroli – od strane organa države sjedišta i organa Republike Srpske, a sva sredstva koja im se doznače pravdaju se redovno i u potpunosti i predmet su kontrole od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Posljednje dvije godine revizorski izvještaji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju bili su pozitivni.

Izvještavanje o aktivnostima predstavništva redovno je vršeno prema Vladi Republike Srpske (polugodišnje i godišnje) i Narodnoj skupštini  Republike Srpske.

Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu svega navedenog ne raspolaže dokazima da postoje protivpravne radnje ili malverzacije na štetu Republike Srpske.

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                     M I N I S T A R

                                                                                                                               mr Dragan Lukač

 

 

 

 

11.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9