Klub poslanika PDP Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 1. oktobra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

  • Da li su tačni navodi da je 1. avgusta 2006. godine Bedžet Pacoli sletio na banjalučki aerodrom i boravio na teritoriji Republike Srpske?

                Ukoliko je potvrdan odgovor, tražimo od Ministarstva da odgovore i na sljedeća pitanja:

  • Koliko dugo je Pacoli boravio u Banjaluci, odnosno podatke o odlasku sa banjalučkog aerodroma?
  • Ko su lica koja su sa njim boravila na prostoru Republike Srpske?

Insistiramo na hitnom odgovoru.

 

ODGOVOR:

Broj:13.04/342-1781/18

Datum, 08.10.2018. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI  SEKRETARIJAT

PREDMET:Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

VEZA:Vaš akt broj 04.2-011-404/18  od 03.10.2018. godine

         Klub poslanika PDP je, između dvije sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, 01. oktobra 2018. godine,  u skladu sa  čl. 234. i 235.  Poslovnika o radu Narodne skupštine  Republike Srpske,  postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li su tačni navodi  da je 1. avgusta 2006. godine Bedžet Pacoli  sletio na banjalučki aerodrom i boravio na teritoriji Republike Srpske?

Ukoliko je potvrdan odgovor, tražimo od Ministarstva da odgovore i na sljedeća pitanja:

Koliko dugo je Bedžet Pacoli boravio u Banjaluci, odnosno  podatke o odlasku  sa banjalučkog aerodroma?

Ko su lica  koja su sa  njim boravila na prostoru Republike Srpske?“

         Poslaničko pitanje  proslijeđeno je „Aerodromima Republike Srpske“, koje su dostavile sljedeći  odgovor:

„Obavještavamo vas da Preduzeće za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banjaluka ne raspolaže  podacima da je Bedžet Pacoli sletio  na banjalučki aerodrom dana  01.08.2006. godine, kao ni drugim informacijama iz poslaničkog pitanja.“

 

            S poštovanjem,

                                                                                                                                             MINISTAR

                                                                                                                                          Neđo Trninić

 

 

01.10.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9