Klub poslanika PDP Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SMOUPRAVE

               Grupa odbornika Skupštine opštine Bratunac je dana 1.3.2017. godine, 30.3.2017. godine i 10.4.2017. godine podnijela prijeve Ministarstvu uprave i lokalne samouprave u kojim navodi da je došlo do kršenja Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima u organima JLS (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 97/16) u Skupštini opštine Bratunac. Između ostalo, u prijavama se navodi da:

  • Statut i Poslovnik Skupštine opštine Bratunac nisu usklađeni sa zakonom
  • Skupština opštine Bratunac donosi odluke nepoštovanjem i grubim kršenjem zakona zbog čega su pokrenuti krivični postupci protiv određenih lica
  • Skupština opštine Bratunac je donijela odluku o izboru i imenovanju lica koja ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za načelnike odjeljenja i direktore javnih ustanova čiji je osnivač opština Bratunac.
  • Treća i četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Bratunac nije održana u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom i iste sjednice je potrebno poništiti kao i akte donijete na tim sjednicama.

               Zbog čega nadležno Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ne reaguje na ove prijeve kako bi se spriječilo dalje kršenje zakona, a prema odgovornim preuzela zakonom propisane mjere?

               Da li je kontrolom Ministarstva uprave i lokalne samouprave utvrđeno da Statut i Poslovnik u ovoj lokalnoj zajednici nisu usklađeni sa zakonom?

               Da li su Odlukama i Rješenjima Skupštine opštine Bratunac na pozicije načelnika odjeljenja i direktora javnih ustanova, čiji je osnivač opština Bratunac, imenovana lica koja ne ispunjavaju zakonom propisane uslove?

ODGOVOR:

Broj : 10.3-011-221/17

Dana: 15.maj 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 Klub poslanika PDP, postavio je na Osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  25. aprila  2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Grupa odbornika Skupštine opštine Bratunac je dana 1.3.2017. godine, 30.3.2017. godine i 10.4.2017. godine podnijela prijave Ministarstvu uprave i lokalne samouprave u kojim navodi da je došlo do kršenja Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima u organima JLS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) u Skupštini opštine Bratunac.

Između ostalo, u prijavama se navodi se da:

  • Statut i Poslovnik Skupštine opštine Bratunac nisu usklađeni sa zakonom
  • Skupština opštine Bratunac donosi odluke nepoštovanjem i grubim kršenjem zakona zbog čega su pokrenuti krivični potupci protiv određenih lica
  • Skupština opštine Bratunac je donijela odluku o izboru i imenovanju lica koja ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za načelnike odjeljenja i direktore javnih ustanova čiji je osnivač opština Bratunac.
  • Treća i četvrta redovna sjednica nije održana u skladu sa Statutom i Poslovnikom i iste sjednice je potrebno poništti, kao i akte donijete na tim sjednicama.

Zbog čega nadležno Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ne reaguje na ove prijeve kako bi se spriječilo dalje kršenje zakona, a prema odgovornim preuzela zakonom prpisane mjere?

Da li je kontrolom Ministartsva uprave i lokalne samouprave utvrđeno da Statut i Poslovnik u ovoj lokalnoj zajednici nisu usklađeni sa zakonom?

Da li su Odlukama i Rješenjima Skupštine opštine Bratunac na pozicije načelnika odjeljenja i direktora javnih ustanova, čiji je osnivač opština Bratunac, imenovana lica koja ne ispunjavaju zakonske uslove?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Članom 168. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) propisano je da su organi jedinice lokalne samouprave dužni da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu i usaglase opšte akte jedinice lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona. Kako je  navedeni zakon stupio na snagu 26.11.2016. godine, to su organi jedinice lokalne smaouprave obavezni da donesu i usklade  opšte akte, uključujući Statut i Poslovnik, do 26.05.2017. godine.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je već postupalo po prijavi grupe odbornika u Skupštini opštine Bratunac, odnosno razmatralo skoro identične navode  o nezakonitostima  navedenim u  poslaničkom  pitanju. S tim u vezi, Ministarstvo je aktom broj: 10.3-014-63/17 od 31. marta 2017. godine obavijestilo  grupu odbornika u Skupštini opštine Bratunac da su navodi iz prijave bili predmet inspekcijskog nadzora od strane upravnog inspektora. Upravni inspektor je donio rješenje broj: 10.2-1-5-050-879/16 od 20.02.2017. godine kojim je načelniku opštine Bratunac naloženo  da otkloni nepravilnosti utvrđene zapisnikom o izvršenom inspekcijskom pregledu broj: 10.2-1.5.-050-876/16 od 13.02.2017. godine, i to da ukine rješenja o rasporedu na radno mjesto vršilaca dužnosti načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi Bratunac i vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Bratunac, te da pokrene postupak njihovog razrješenja zbog neispunjavanja propisanih uslova za raspored na radno mjesto, u roku od  15  dana od dana njihovog izvršenja.

Dakle, po prijavi navedene grupe odbornika  je već postupljeno, odnosno utvđene su navedene nepravilnosti, te naložene odgovarujuće mjere u skladu sa Zakonom o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/09, 109/12 i 94/15).

S druge strane, akti o izboru i imenovanju rukovodećih službenika u jedinicama lokalne samouprave i direktora javnih ustanova čiji je osnivač  jedinica lokalne samouprave, ne mogu biti predmet nadzora u smislu člana 95. Zakona o lokalnoj samoupravi.

                                                                                                                                                       M i n i s t a r

                                                                                                                                                     Lejla  Rešić

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9