Klub poslanika PDP Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice 12. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

            Dostavite nam informaciju šta je Grad Banja Luka uradio po pitanju saniranja štete nastale u poplavama u vlasništvu privrednog subjekta ''Balkan'' d.o.o. koju je gradska komisija procijenila na 20.270,00KM?

ODGOVOR:

Broj:  10.3-011-311/15

Datum: 04.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika PDP postavio je, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 12. oktobra. 2015. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Dostavite nam informaciju šta je Grad Banja Luka uradio po pitanju saniranja štete nastale u poplavama u vlasništvu privrednog subjekta „Balkan“ d.o.o. koju je gradska komisija procijenila na 20.270,00 KM?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je aktom broj: 10.3-011-311/15, od 20.10.2015. godine, zatražilo od Grada Banja Luka da dostavi informaciju o saniranju štete nastale u poplavama u vlasništvu privrednog subjekta „Balkan“ d.o.o.

Grad Banja Luka  je aktom broj: 12-K-3507/2015 od 26.10.2015. godine (koji je ministarstvo zaprimilo 03.11.2015. godine) dostavio sljedeći odgovor:

„Prema podacima iz Baze podataka gradske komisije za procjenu štete izazvane elementarnom nepogodom-poplavom u 2014. godini, kojom raspolaže Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Gradske uprave Grada Banja Luka, visina štete prouzrokovane elementarnom nepogodom privrednog subjekta „Balkan“ d.o.o. Banja Luka procjenjena ja na ukupan iznos od 20.270,00 KM i to:

  • neostvarivanje dobiti            1.500,00 KM;
  • radni sto i police                    5.320,00 KM;
  • sirovine i repromaterijal  7.390,00 KM;
  • poluproizvodi i nedovršena proizvodnja   3.590,00 KM;
  • gotovi proizvodi    630,00 KM;
  • trgovačka roba i sitan inventar    1.840,00 KM.

Grad Banja Luka niti jednom poplavljenom privrednom subjektu pojedinačno nije pružio finansijsku pomoć. Jedini vid pomoći pružen je kroz donošenje Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama („Službeni glasnik grada Banja Luka“ broj 25/14) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti  („Službeni glasnik grada Banja Luka“ broj 40/14).

Odlukom o dopuni Odluke o administrativnim taksama definisano je da su od plaćanja gradskih administrativnih taksa oslobođeni  preduzetnici u postupku trajnog i privremenog prestanka obavljanja preduzetničke djelatnosti, iz razloga  nemogućnosti obavljanja iste djelatnosti , nastalih kao posljedica elemmentarnih nepogoda i drugih nesreća zbog kojih je proglašena vanredna situacija na području Grada Banja Luka, dok su Odlukom o izmjeni i dopinu Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti porski obveznici na području Grada Banja Luka kojima je nastala materijalna šteta na nepokretnostima kao posljedica elementarne nepogode poplava i klizišta, oslobođeni plaćanja poreza na nepokretnosti u 2014. godini za one nepokretnosti za koje je procijenjena šteta evidentirana u Registru šteta, koji je usvojila Vlada Republike Srpske.“  

S poštovanjem,                                                                               

 

                                                                       M I N I S T A R                                                                                                                                   

                                                                          Lejla Rešić

 

12.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9