Klub poslanika PDP Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika  PDP postavio je između dvije sjednice 18. novembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

               Da li penzioneri iz RS sa prebivalištem u Federaciji BiH imaju pravo da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u RS?

               Kakve su mogućnosti da građani povratnici srpske nacionalnosti u Federaciji BiH, koji imaju prebivalište u opštinama i gradovima Federacije BiH, ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama RS?

ODGOVOR:

Broj: 18.02-011-397/15

Datum: 27.11.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice 18. novembra 2015. godine, slijedeće poslaničko pitanje:

“Da li penzioneri iz RS sa prebivalištem u Federaciji BiH imaju pravo da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u RS?

Kakve su mogućnosti da građani povratnici srpske nacionalnosti u Federaciji BiH, koji imaju prebivalište u opštinama i gradovima Federacije BiH, ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama RS?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

Penzioneri iz RS sa prebivalištem u Federaciji BiH, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u RS, na osnovu člana 2. potpisanog Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 9/02), između Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Istim članom Sporazuma građani povratnici srpske nacionalnosti u Federaciji BiH, koji imaju prebivalište u opštinama i gradovima Federacije BiH, imaju pravo na ostvarivanje zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama RS.

                                                                                                                                                                                        

S poštovanjem,

                                                                                                                       M I N I S T A R 

                                                                                                                          Davor Čordaš

 

 

 

18.11.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9