Klub poslanika PDP MInistarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dva nastavka Trinaeste sjednice, 27. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Hemijska prerada kukuruza a.d. ''Draksenić'', Kozarska Dubica, u procesu proizvodnje stvara ogromne količine otpadnih voda koje se ispuštaju u otvoreni kanal. Obzirom da se radi o organskim materijama, iz ovog kanala koji prolazi kroz naseljena mjesta, širi se, posebno u ljetnim mjesecima, nesnosan smrad. Mještani trpe godinama, putnici koji prolaze magistralnim putem na dijelu Draksenić-Donja Gradina se osjećaju vrlo neprijatno, a oni koji ne znaju o čemu se radi, nose u svijet o nama vrlo ružnu sliku. Većinski vlasnik hemijske prerade kukuruza je Vlada Republike Srpske. U vezi s ovim problemom inspekcije su više puta vršile pregled, ali nikad ništa nije urađeno na otklanjanju uzroka. Ova tvornica upravo zbog ovog problema nikada nije dobila upotrebnu dozvolu.

               Da li će i šta resorna ministarstva i Vlada Republike Srpske preduzeti da se ovaj problem riješi?

ODGOVOR:

Broj: 15.04-011-283/16

Datum: 11.07.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje,

Klub poslanika PDP između dva nastavka 13. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 27. juna 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  • Hemijska prerada kukuruza a.d. „Draksenić“, Kozarska Dubica, u procesu proizvodnje stvara ogromne količine otpadnih voda koje se ispuštaju u otvoreni kanal. Obzirom da se radi o organskim materijama, iz ovog kanala koji prolazi kroz naseljena mjesta, širi se, posebno u ljetnim mjesecima, nesnosan smrad. Mještani trpe godinama, putnici koji prolaze magistralnim putem na dijelu Draksenić – Donja Gradina se osjećaju vrlo neprijatno, a oni koji ne znaju o čemu se radi, nose u svijet o nama vrlo ružnu sliku. Većinski vlasnik hemijske prerade kukuruza je Vlada Republike Srpske. U vezi sa ovim problemom inspekcije su više puta vršile pregled, ali nikad ništa nije urađeno na otklanjanju uzroka. Ova tvornica upravo zbog ovakvog problema nikada nije dobila upotrebnu dozvolu.

Da li će i šta resorna ministarstva i Vlada Republike Srpske preduzeti da se ovaj problem riješi?

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je, dana 12.11.2010. godine, izdata ekološka dozvola za postrojenje Fabrika za preradu kukuruza u Drakseniću, opština Kozarska Dubica, projektovanog godišnjeg kapaciteta prerade kukuruza 55 000 tona. Podnosilac zahtjeva i odgovorno lice za koje je izdata ekološka dozvola je „HPK“ HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić, Kozarska Dubica. U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 71/12 i 79/15), ekološka dozvola je izdata na period od pet godina i ista je, dana 12.11.2015. godine, istekla zbog isteka roka na koji je izdata.

U ekološkoj dozvoli su bile utvrđene mjere za zaštitu životne sredine u cjelini, uključujući i mjere za zaštitu voda. S tim u vezi, naložena je rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda, sa određenim rokom do 2013. godine, odnosno 2014. godine za realizaciju ovih aktivnosti.

               Kako u Zakonom određenom roku nije podnešen zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole, „HPK“ HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić, Kozarska Dubica je podnijela novi zahtjev za izdavanje ekološke  dozvole, dana 03.06.2016. godine. Obavještenje o podnešenom zahtjevu objavljeno je u dnevnom listu „Nezavisne novine“ dana 11.06.2016. godine, a dokumentacija je dostavljena opštini Kozarska Dubica na javni uvid zainteresovanoj javnosti. Po okončanju roka za javni uvid i dostavljanje mišljenja, primjedbi i sugestija (30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu) nastaviće se postupak odlučivanja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. U dokumentaciji koja će  biti razmatrana u toku postupanja po predmetnom zahtjevu, navedeno je da su izvršene određene aktivnosti u rokovima naznačenim u prethodnoj ekološkoj dozvoli, odnosno da je djelimično saniran egalizacioni tank u koji dolazi otpadna voda, pročišćen odvodni kanal u industrijskom krugu, te uklonjena oprema koja nije bila u funkciji. U dokumentaciji je proložena i vodna dozvola izdata za „HPK“ HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić, Kozarska Dubica u kojoj je navedeno da se do 08.07.2016. godine pokrenu aktivnosti za izgradnju novog ili dogradnju/rekonstrukciju postojećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih tehnoloških voda, a u međuvremenu da se primjenjuju sve raspoložive mjere u cilju smanjenja emisija zagađujućih materija za parametre kvaliteta koji odstupaju od propisanih graničnih vrijednosti u Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/01). U istom roku je naloženo saniranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih sanitarnih voda ili zamjena postojećeg novim uređajem. Ujedno, ovom dozvolom je naloženo preduzimanje svih raspoloživih mjera u cilju samnjenja emisije zagađujućih materija u obodnom kanalu kako bi se odstanio neugodan miris iz otpadne vode ispuštene iz fabrike u obodni kanal.

               Sve navedeno u prethodnom stavu će biti cijenjeno i u pokrenutom postupku za izdavanje ekološke dozvole, upravo iz razloga što ekološka dozvola ima za cilj visok nivo zaštitte životne sredine u cjelini, uključujući i obaveze monitoringa zagađujućih materija u sve dijelove životne sredine. Ispunjenost uslova iz ekološke dozvole podliježe i inspekcijskom nadzoru, obzirom da je Zakonom o zaštiti životne sredine utvrđeno da inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona vrši nadležna ekološka inspekcija.

Radi utvrđivanja činjeničnog (trenutnog) stanja, a uvažavajući predmetno poslaničko pitanje, dana 08.07.2016. godine zatraženo je postupanje iz nadležnosti Republičke vodne inspekcije i Republičke ekološke inspekcije, odnosno zatraženo je da se u što kraćem roku preduzmu aktivnosti iz resornih nadležnosti inspekcije radi utvrđivanja činjeničnog stanja, te da se po izvršenim aktivnostima dostavi obavještenje ovom Ministarstvu.

 

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                       Srebrenka Golić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9