Klub poslanika PDP Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je 31. maja 2016. godine, nakon nastavka Dvanaeste sjednice održanog 24., 25. i 26. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                  Na 5. sjednici sam govorio o potencijlnom problemu oko izdavanja dozvole za rad zdravstvenoj ustanovi ''Neo Vita'' Pale, od strane Ministarstva, nakon toga pokrenut je spor oko ministarstva, 15 mjeseci Fond zdravstvenog osiguranja nije vršio nikakve isplate prema ovoj zdravstvenoj ustanovi, a po mišljenju advokata ove zdravstvene ustanove, Fond nije smio raskinuti ugovor i prekidati isplatu, dok je bolnica bila u sudskom sporu sa Ministarstvom. A pogotovo što je sudski spor riješen u korist ove zdravstene ustanove, ''Neo Vita'' Pale. Moje pitanje:

                  Na koji način se može riješiti ovaj problem?

ODGOVOR:

Broj:11/04-012-261/16

Datum:13.09.2017.god.

 

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

       Klub poslanika PDP je na 12. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 24., 25. i 26. maja 2016.god. postavio sljedeće poslaničko pitanje:

        „Na 5. sjednici sam govorio o potencijalnom problemu oko izdavanja dozvole za rad zdravstvenoj ustanovi „Neo Vita“ Pale, od strane Ministarstva, nakon toga pokrenut je spor oko Ministarstva, 15 mjeseci Fond zdravstvenog osiguranja nije vršio nikakve isplate prema ovoj zdravstvenoj ustanovi, a po mišljenju advokata ove zdravstvene ustanove, Fond nije smio raskinuti ugovor i prekidati isplatu, dok je bolnica bila u sudskom sporu sa Ministarstvom. A pogotovo što je sudski spor riješen u korist ove zdravstvene ustanove, „Neo Vita“ Pale. Moje pitanje:

     „Na koji način se može riješiti ovaj problem?“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

        Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo) je izdalo rješenje Zdravstvenoj ustanovi Bolnici iz hirurških oblasti „NEO VITA“ Pale broj: 11/04-501-124-3/14 od 07.03.2016.god.,  kojim je utvrđeno da ista ispunjava uslove u pogledu kadra, prostora i opreme za rad, izuzev za bolničku apoteku, a u skladu sa članom 45. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 106/09 i 44/15)-u daljem tekstu: Zakon. Istim rješenjem, navedena zdravstvena ustanova je bila obavezna da u roku od dvanaest mjeseci, izvrši sertifikaciju, te registraciju bolničke apoteke, što do današnjeg dana nije učinjeno.

Ministarstvo nije nadležno za ugovaranje pružanja zdravstvenih usluga sa zdravstvenom ustanovom, već Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a u  skladu sa čl. 124. i 125. Zakona, te čl. 48., 56., 57. i 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju  („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 i 110/16).

 

                  S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                                                                   Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

31.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9