Klub poslanika PDP Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika  PDP postavio je između dvije sjednice 18. novembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Da li penzioneri iz RS sa prebivalištem u Federaciji BiH imaju pravo da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u RS?

               Kakve su mogućnosti da građani povratnici srpske nacionalnosti u Federaciji BiH, koji imaju prebivalište u opštinama i gradovima Federacije BiH, ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama RS?

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-548/15

Datum, 03.12.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

n/r predsjednika

PREDMET: ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Klub poslanika PDP-a, postavio je između dvije sjednice Narodne Skupštine Republike Srpske, 18.11.2015. godine, sljedeće pitanje:          

„Da li penzioneri iz RS sa prebivalištem u Federaciji BiH imaju pravo da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u RS?“ Kakve su mogućnosti da građani povratnici srpske nacionalnosti u Federaciji BiH, koji imaju prebivalište u opštinama i gradovima Federacije BiH, ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama RS?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Obavještavamo Vas da penzioneri Fonda PIO RS sa prebivalištem u Federaciji BiH, a koji su prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje u jedan od kantonalnih dijelova Federacije BiH, osiguranici su tog Fonda i zdravstvenu zaštitu kao prava iz zdravstvenog osiguranja koriste prvenstveno u zdravstvenoj ustanovi na području tog Fonda. Da bi osiguranici kantonalnog Fonda, povratnici u Federaciju BiH, ostvarili zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama u RS, moraju imati odobrenje ovog Fonda, a što se u praksi rijetko dešava. Odgovor na to pitanje nije u nadležnosti Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koji svojim osiguranim licima omogućava zdravstvenu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama u federaciji BiH.

 

               S poštovanjem,

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                             Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

 

 

 

18.11.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9