Klub poslanika PDP od Osnovnog suda u Doboju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP, zatražio je 22. jula 2020. godine

OBAVJEŠTENJE

OD OSNOVNOG SUDA U DOBOJU

               Molimo Vas da nam dostavite vlasničku strukturu DOO „ALFA“ Modriča, od osnivanja do danas (jula 2020. godine).

ODGOVOR (PREPIS):

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U DOBOJU

Broj: 60-0-Su-20-000223-2

Doboj, 03.08.2020. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Veza: Akt Narodne skupštine RS, Generalnis sekretar broj o2/2-1055-1/20 od 23. jula 2020.god.

U ovom sudu je dana 24.7.2020. godine zaprimljen akt Narodne skupštine Republike Srpske, Generalnis sekretar broj o2/2-1055-1/20 od 23. jula 2020. godine, koji je naslovljen na Osnovni sud u Doboju, n/r Goran Đurić i dostavljen istom, a potom od strane navedenog suda dana 24.07.2020. godine proslijeđen ovom sudu, u prilogu kojeg je dostavljeno poslaničko pitanje iz čijeg sadržaja proizilazi zahtjev za dostavu:

-podataka o vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta DOO „ALFA“ Modriča, od osnivanja do danas, dostavljamo podatke kako slijedi:

U registru poslovnih subjekata ovog suda u glavnoj knjizi registra pod MBS brojem 60-01-0235-10 (stari broj registarskog uloška suda 1-468-00) je upisan poslovni subjekat koji posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću „ALFA“ za proizvodnju gotove obuće i promet Modriča, skraćena oznaka firme: D.O.O. „ALFA“ Modriča, sa sjedištem u Modriči ul. Svetosavska bb. Nakon izvršenog uvida u Zbirku isprava navedenog poslovnog subjekta niže navodimo tražene podatke i to kako slijedi:

-upis osnivanja naprijed navedenog poslovnog subjekta izvršen je Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Doboj broj U/I-385/89 od 11.12.1989. godine, kojim Rješenjem u sudski registar je izvršen upis osnivanja privatnog preduzeća pod nazivom „ALFA“ privatno preduzeće za izradu gornjih dijelova obuće Modriča, p.o.

Osnivač preduzeća je Jevtić Ilija iz Modriče ul. Hajduk Veljka broj 74, sa osnivačkim ulogom u novcu u iznosu od 20.000.000.-tadašnjih dinara.

-Nakon izvršenog upisa osnivanja u registru poslovnih subjekata ovog suda do danas, kod gore navedenog poslovnog subjekta, nije vršen upis izmjene podataka u pogledu promjene osnivača/ člana, pristupanja novih članova niti pak istupanja iz reda osnivača, tako da danas u registru poslovnih subjekata ovog suda kod poslovnog subjekta pod nazivom D.O.O. „ALFA“ Modriča, kao jedini član društva upisan je Jevtić Ilija sin Dragutina, sa prebivalištem na adresi Koprivna bb, opština Modriča, sa 100% udjela u osnovnom kapitalu društva. Osnovni kapital društva čini upisani i uplaćeni ulog člana u novu u iznosu od 6.042,20 KM.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                           Predsjednik suda

                                                                                                                          Jovanka Jovanović

                                                                                                                             (POTPIS I PEČAT)

 

 

22.07.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10