Klub poslanika PDP Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 11. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Da li su tačni skandalozni navodi Ministarstva spoljnih poslova Izraela da Predstavništvo RS u ovoj zemlji, za koje se redovno izdvaja novac iz budžeta, ne postoji već dvije godine?

               Ako su tačni ovi navodi, tražimo od Vlade RS odgovore i na pitanja:

               Šta će uraditi ovom povodom, ko je kriv za pljačku i obmanjivanje javnosti RS, ko će i kada vratiti novac u budžet RS?

ODGOVOR:

Broj: 17.05 – 012-1001 /17

Datum: 29.05.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

         Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 11. aprila 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li su tačni skandalozni navodi Ministarstva spoljnih poslova Izraela da Predstavništvo RS u ovoj zemlji, za koje se redovno izdvaja novac iz budžeta, ne postoji već dvije godine?

Ako su tačni ovi navodi, tražimo od Vlade RS odgovore i na pitanja:

Šta će uraditi ovim povodom, ko je kriv za pljačku i obmanjivanje javnosti RS, ko će i kada vratiti novac u budžet RS?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu, sa sjedištem u Jerusalimu, je aktivno i u skladu sa svojim nadležnostima obavlja poslove za potrebe i u interesu Republike Srpske. Predstavništvo je obrazovano Odlukom o obrazovanju, organizaciji i radu predstavništava Republike Srpske u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/01, 37/03 i 77/04). Takođe, Predstavništvo je u Izraelu registrovano 11.03.2002. godine kao preduzeće sa ograničenom odgovornošću pod nazivom ,,Komercijalno predstavništvo Srpske“, po Zakonu o preduzećima Države Izrael iz 1999. godine, i kao takvo bilo je registrovano sve do  19.04.2012. godine kada je registrovano kao Udruženje za unapređenje veza između naroda Republike Srpske i Izraela i upisano u Registar udruženja Ministarstva pravde Izraela, prema Zakonu o udruženjima iz 1980. godine. Dana 01.01.2014. godine došlo je do ponovne preregistracije Predstavništva u Komercijalno predstavništvo Srpska, te se do danas vodi kao takvo. Kako smo usmeno obaviješteni od strane šefa Predstavništva do navedene promjene je došlo u skladu sa savjetom ovlašćenog revizora i računovođe angažovanog od strane Predstavništva. U istom periodu Predstavništvo je prestalo da koristi ranije prostorije, te je promijenilo adresu (adresa i kontakt podaci Predstavništva ažurirani na internet portalu Vlade Republike Srpske).

Predstavništva Republike Srpske u svijetu registruju se u skladu sa zakonima i drugim propisima zemalja u kojima djeluju, a uvažavajući specifičnost političkog i pravnog sistema svake zemlje pojedinačno. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zaduženo je da prati rad svih predstavništava i ukoliko postoje nepravilnosti u funkcionisanju Predstavništva u Izraelu djelovaće da se iste u najkraćem vremenskom roku uklone.

Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu djeluje kao privredno predstavništvo i obavlja poslove za potrebe Republike Srpske u oblasti privredne, naučnotehničke, kulturne, prosvjetne i druge saradnje, a u skladu sa Ustavom i propisima Republike Srpske. S tim u vezi, predstavništva Republike Srpske kao i zaposleni u njima ne uživaju bilo kakve privilegije u pogledu diplomatskog statusa ili imuniteta, jer nisu dio diplomatsko-konzularne mreže.

       

            M I N I S T A R

                                                                                                                                                      Zlatan Klokić

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9