Klub poslanika SDS Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na nastavku Druge sjednice održanom 12. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

                Tražimo da nam dostavite spisak svih fizičkih i pravnih lica, korisnika sredstava Budžeta RS sa visinom odobrenih sredstava za 2016. do 2018. godina, a na ime korištenja podsticaja za obnovljive izvore energije (mini hidrocentrale).

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-79-1/19

Datum: 05.03.2018. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-a na nastavku 2. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održane 12. februara 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražimo da nam dostavite spisak svih fizičkih i pravnih lica, korisnika sredstava Budžeta RS sa visinom odobrenih sredstava za 2016. do 2018. godina, a na ime korišćenja podsticaja za obnovljive izvore energije (mini hidrocentrale)“.

U skladu sa članom 80. Poslovnika radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, daje informaciju kako slijedi:

Sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u skladu sa  Zakonom o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 39, 108/13 i 79/15) obezbjeđuju se iz naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasnu kogeneraciju, koju plaćaju krajnji kupci i iskazuje se kao posebna stavka na računima za električnu energiju.

U narednoj tabeli je prikazan pregled svih pravnih i fizičkih lica koja su koristila podsticajna sredstva za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama za period 2016 - 2018. godina.

R.B.

NAZIV PREDUZEĆA

NAZIV MHE

IZNOS PREMIJE [KM]

2016

2017

2018

1

BOBAR TAUBINGER D.O.O. KALINOVIK

BISTRICA B5A RIJECI BISTRICI

379.679

260.597

385.964

2

ELING MHE D.O.O. TESLIĆ

DIVIČ NA RIJECI VRBANJI

392.635

340.390

392.413

3

ILOMSKA NA RIJECI ILOMSKOJ

1.047.619

888.814

1.027.908

4

ERS MHE D.O.O. FOČA

SUĆESKA 1 I 2 NA RIJECI SUĆESCI

483.885

329.953

415.776

 

EHE D.O.O. BANJA LUKA

ZAPEĆE NA RIJECI UGRU

494.398

730.513

797.820

5

NOVAKOVIĆI NA RIJECI UGRU

1.160.674

1.093.957

1.198.380

6

MEGA ELEKTRIK A.D. LAKTAŠI

ŽIRAJA NA RIJECI ŽIRAJI

170.909

123.928

131.955

7

VELIKA JASENICA NA RIJECI VELIKA JASENICA

167.868

139.856

162.996

8

ŽEŽLJA NA RIJECI ŽEŽELJI

59.187

43.803

47.642

9

ŽIRAJA 2 NA RIJECI ŽIRAJI

 

 

95.776

10

OTEŠA MALE ELEKTRANE D.O.O. FOČA

OTEŠA B-O-2 NA RIJECI OTEŠI

442.649

302.723

357.282

11

E-PROMET D.O.O. KOTOR VAROŠ

GRABOVIČKA RIJEKA NA GRABOVIČKOJ RIJECI

197.795

177.267

178.580

12

HIDROINVEST D.O.O. ROGATICA

USTIPRAČA NA RIJECI PRAČI

2.430.950

1.840.761

1.997.974

13

DUB NA RIJECI PRAČI

 

 

1.055.623

15

MHE OTOKE 1

OTOKE 1 NA RIJECI JANJU

11.897

16.030

19.909

16

ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA A.D. PALE

MESIĆI NOVA NA RIJECI PRAČI

500.911

1.250.379

1.686.759

17

STRAJKO D.O.O. TREBINJE

DO NA RIJECI BREGAVI

107.785

398.230

630.343

18

KRUPICA MHE D.O.O. FOČA

BK2 NA RIJECI KRUPICI

 

81.349

110.893

19

ELEKTROS D.O.O. BANJA LUKA

GOVZA BG1 NA RIJECI GOVZI

 

433.354

1.211.716

20

ELEKTRO-JOVANA D.O.O. MILIĆI

JOVANA NA RIJECI ZELENI JADAR

 

91.196

282.511

21

ZP ELEKTRO DOBOJ A.D. DOBOJ

PAKLENICA NA RIJECI PAKLENICI

 

7.894

37.916

22

ZEMX D.O.O. SREBRENICA

ŠTEDRIĆ NA RIJECI ŠTEDRIĆ

 

 

172.743

23

TESLA D.O.O. MODRIČA

CRKVINA NA RIJECI CRKVINI

 

 

60.278

24

PETROL-HIDROENERGIJA D.O.O. TESLIĆ

JELEČ NA RIJECI GOVZI

 

 

519.581

25

STRAJKO-INŽENJERING D.O.O. TREBINJE

ČEMERNO NA RIJECI TRTORIŠNICI

 

 

24.786

26

L.S.B. ELEKTRANE D.O.O. BANJA LUKA

MEDNA NA RIJECI SANI

 

 

279.147

27

ETA-ENERGY D.O.O. ZVORNIK

ISPOD KUŠLATA NA RIJECI DRINJAČI

 

 

106.634

 

UKUPNO

8.048.841

7.871.809

12.510.545

 

 

                                                                                                                                                             MINISTAR                                                                        

                                                                                                                                                             Petar Đokić

 

 

 

12.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10