Klub poslanika SDS Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici održanoj 30. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama JZU Bolnica Prijedor na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogram(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima).

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-316-1/19

Datum: 01.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama  JZU Bolnica Prijedor  na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogam(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima)

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

 

Postavljeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sljedeći odgovor:

„Ukupan iznos dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza poreskog obveznika JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“, Prijedor na dan 31.12.2018. godine iznosi 5.501.977,51 KM.

Od tog iznosa, na dospjele, a neizmirene obaveze po rješenju Ministarstva finansija Republike Srpske o odgođenom plaćanju poreskih obaveza odnosi se 3.360.670,11 KM, a na dospjele, a neizmirene tekuće obaveze odnosi se 2.141.307,40 KM. Ostatak duga po osnovu rješenja o odgođenom plaćanju koji nije dospio za plaćanje na dan 31.12.2018. godine iznosi 6.241.244,32 KM.

Za dospjele, a neizmirene obaveze vode se postupci redovne naplate, odnosno izdaju se opomene za plaćanje, a pokrenuti su i postupci prinudne naplate.“.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

30.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10