Klub poslanika SDS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 17. septembra 2019. godin

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

                Tražimo da nam dostavite tabelarni pregled izvoda otvorenih stavki (IOS) preduzeća „Šume Republike Srpske“ a.d. od 2010. godine do danas.

ODGOVOR:

Broj: 12.06.1-011-422/19

Datum: 30.09.2019.godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Klub poslanika SDS na Šestoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske dana 17. septembra 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Tražimo da nam dostavite tabelarni pregled izvoda otvorenih stavki (IOS) preduzeća „Šume Republike Srpske“ a.d. od 2010.godine do danas.“

                U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18),a u vezi sa čl. 263. i  264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

               

ODGOVOR

 

U prilogu odgovora dostavljamo Vam tabelarni pregled izvoda otvorenih stavki (IOS) preduzeća „Šume Republike Srpske“ a.d., za period od 2010. godine do danas.

 

                                                                                                                               M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                   

                                                                                                                               Dr Boris Pašalić

 

 

 

NAPOMENA: Tabelarni pregled dostupan u Službi NS RS.

 

 

 

17.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10