Klub poslanika SDS Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na Dvadesetoj sjednici, održanoj 22. februara 2022. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je krajem 2021. godine raspisalo javnu nabavku za kupovinu vozila za potrebe domova zdravlja u Republici Srpskoj. Tražimo da nam dostavite:

  • kompletnu tendersku dokumentaciju u okviru koje će se moći vidjeti definisana tehnička specifikacije vozila, procijenjena vrijednost javne nabavke i drugo;
  • Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa cijenom ponude, kao i fakturu dobavljača ukoliko je ispostavljena.

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-67/22
Datum: 02.03.2022. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS postavio je na nastavku Dvadeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 22. februara 2022. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je krajem 2021. godine raspisalo javnu nabavku za kupovinu vozila za potrebe domova zdravlja u Republici Srpskoj. Tražimo da nam dostavite:

  • kompletnu tendersku dokumentaciju u okviru koje će se moći vidjeti definisana tehnička specifikacija vozila, procijenjena vrijednost javne nabavke i drugo;
  • Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa cijenom ponude, kao i fakturu dobavljača ukoliko je ispostavljena.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Nabavka sanitetskih vozila za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj vršena je u okviru Hitnog projekta COVID-19, koji finansira Svjetska banka. Procedura nabavke provedena je po propisima za nabavke Svjetske banke, a finansijska sredstva obezbijeđena su u okviru navedenog projekta. Nabavka je planirana Planom nabavki, procjenjene vrijednosti 1.605.000,00 KM sa uključenim PDV-om.

Ministar je 29.07.2021. godine donio Rješenje o pokretanju nabavke i Rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Komisija za izradu tehničkih specifikacija za sanitetska vozila dostavila je 10.08.2021. godine predmetne tehničke specifikacije.

U skladu sa procedurama nabavke Svjetske banke, predmetne tehničke specifikacije proslijeđene su na pregled i odobrenje Svjetskoj banci. Nakon usklađivanja sa timom Svjetske banke, dana 27.08.2021. godine dobili smo saglasnost Svjetske banke na tehničke specifikacije za nabavku sanitetskih vozila. Nakon saglasnosti Svjetske banke na tehničke specifikacije, ministru je na saglasnost upućena tenderska dokumentacija i oglas za predmetnu nabavku, a saglasnost je dobijena 03.09.2021. godine.

Metoda za provođenje predmetne nabavke bila je otvoreni postupak. U skladu sa ovom metodom 7. septembra je objavljen oglas u Glasu Srpske i na elektronskom portalu za nabavke Svjetske banke, čime je omogućeno učešće svim zainteresovanim ponuđačima.

U periodu definisanom za preuzimanje tenderske dokumentacije 13 firmi iz Bosne i Hercegovine i inostranstva preuzelo je tendersku dokumentaciju. U tenderskoj dokumentaciji bili su definisani svi uslovi nabavke, uključujući i tehničke specifikacije koje je odobrila Svjetska banka. Svim potencijalnim ponuđačima omogućeno je besplatno preuzimanje tenderske dokumentacije i traženje pojašnjenja vezanih za predmetnu nabavku.

Do roka za dostavljanje ponuda, 04.10.2021. godine u 12.00 sati, zaprimljene su dvije ponude sljedećih firmi: „Verano motors“ d.o.o. iz Banjaluke i „Novoprom“ d.o.o. iz Modriče.

Javno otvaranje zaprimljenih ponuda izvršeno je u skladu sa uslovima definisanim u tenderskoj dokumentaciji dana 04.10.2021. godine u 13 sati, o čemu je sačinjen zapisnik.

Nakon ocjenjivanja pristiglih ponuda, dana 05.10.2021. godine sačinjen je izvještaj o ocjenjivanju ponuda sa preporukom za dodjeljivanje ugovora. Obavještenje o namjeri dodjeljivanja ugovora su 08.10.2021. godine upućena firmama koje su dostavile ponude. U skladu sa predmetnim izvještajem i preporukom komisije, ministar je donio Rješenje o dodjeli ugovora firmi „Verano motors“ d.o.o. iz Banjaluke u ukupnom iznosu od 1.601.955,22 KM (sa uključenim PDV-om).

Predmetni ugovor je zaključen 01.11.2021. godine. Komisija za provođenje postupka javne nabavke je 14.12.2021. godine obavila pregled vozila sa opremom i sačinila Zapisnik o pregledu i primopredaji sanitetskih vozila. Ministarstvo je 15.12.2021. godine zaprimilo fakture za isporuku sanitetskih vozila u skladu sa ugovorom, nakon čega je izvršilo plaćanje dobavljaču i pripremilo prijedlog odluka o prenosu prava vlasništva nad odnosnim sanitetskim vozilima na javne zdravstvene ustanove, koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 114/21 od 20.12.2021. godine.  

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                MINISTAR           

                                                                                                                          Alen Šeranić, dr med.         

 

22.02.2022

Ime poslanika:

Saziv: 
10