Klub poslanika SDS predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 17. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

                Ministar finansija u Vladi Republike Srpske, kojom Vi predsjedavate, je u odgovoru sa poslaničko pitanje, na jednoj od prethodnih sjednica, obećao da će već sljedeće sedmice rspisati konkurs za sve finansijske institucije, koje su u tehničkom mandatu, što do danas, poslije 3 mjeseca, nije urađeno.

                Komisija za hartije od vrijednosti već dva mandata funkcioniše u nepotpunom sastavu zbog smrti jednog člana Komisije. Takođe, već skoro 3 godine funkcioniše u tehničkom mandatu ... Da li mislite urediti tržište hartija od vrijednosti, ili se nazire krah tog tržišta i berze u Republici Srpskoj? Šta je sa izmjenama Zakona o privrednim društvima, kojima bi se ukinula prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija u slučajevima kada je odluka skupštine rezultat usklađivanja poslovanja privrednog društva sa pravilima koja proističu iz međunarodnog ugovora ili su dio obaveza preuzetih u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji?

                Zbog svega navedenog, molim Vas da mi pismeno odgovorite, koje sve finansijske institucije u Republici Srpskoj funkcionišu u  tehničkom mandat, koji je razlog za to i kada ćete za svaku od njih raspisati konkurs?

 

 

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1955-1/19

Datum: 27.09.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS je na Šestoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17.septembra 2019. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Ministar finansija u Vladi Republike Srpske, kojom Vi predsjedavate, je u odgovoru na poslaničko pitanje, na jednoj od prethodnih sjednica, obećao da će već sljedeće sedmice raspisati konkurs za sve finansijske institucije, koje su u tehničkom mandatu, što danas, poslije 3 mjeseca, nije urađeno.

Komisija za hartije od vrijednosti već 2 mandata funkcioniše u nepotpunom sastavu zbog smrti jednog člana Komisije. Takođe, već skoro 3 godine funkcioniše u tehničkom mandatu.. Da li mislite urediti tržište hartija od vrijednosti, ili se nazire krah tog tržišta i berze u Republici Srpskoj?

Šta je sa izmjenama zakona o privrednim društvima, kojima bi se ukinula prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija u slučajevima kada je odluka skupštine rezultat usklađivanja poslovanja privrednog društva sa pravilima koja proističu iz međunarodnog ugovora ili su dio obaveza preuzetih u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji?

Zbog svega navedenog, molim Vas da mi posmeno odgovorite, koje sve finansijsske institucije u Republici Srpskoj funkcionišu u tehničkom mandatu, koji je razlog za to i kada ćete za svaku od njih raspisati konkurs?“

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

U okviru resorne nadležnosti Ministarstva finansija, obavještavamo vas u toku je postupak otvorene konkurencije za izbor i imenovanje:

  • Direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske;
  • 2 člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske;
  • članove Nadzornog odbora Investicioni-razvojne banke Repubile Srpske i
  • člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.

Takođe, pokrenuta je inicijativa za otvoreni postupak za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Imenovanje članova Komisije za hartije od vrijednosti nije u nadležnosti Ministarstva finansija.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

17.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10