Klub poslanika SDS-SRS RS, Investiciono-razvojnoj banci, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika  SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 3. decembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

INVESTICIONO-RAZVOJNOJ BANCI REPUBLIKE SRPSKE

                  Vlada Republike Srpske je u neletu reformskih ideja otvorila u IRB-u novu kreditnu liniju ''Zajmovi za pravna lica koje odredi Vlada RS''. Tražimo da nam dostavite mišljenja Kreditnog odbora za odobrene kredite i za kreditne zahtjeve koji su u proceduri po kreditnoj liniji ''Zajmovi za pravna lica koje odredi Vlada RS''.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2422-2/17

Datum: 22.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS – SRS RS je između dvije  sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Vlada Republike Srpske je u naletu reformskih ideja otvorila u IRB-u novu kreditnu liniju „Zajmovi za pravna lica koje odredi Vlada RS“ Tražimo da nam dostavite mišljenja Kreditnog odbora za odobrene kredite i za kreditne zahtjeve koji su u proceduri po kreditnoj liniji „Zajmovi za pravna lica koje odredi Vlada RS“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, povodom ovog pitanja kontaktirali smo Investiciono-razvojnu banku a.d. Banja Luka, kao resorno nadležnu, te tom prilikom dobili sljedeći odgovor:

„Kreditna linija „Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada Republike Srpske“, kao posebna kreditna linija u okviru plasmana koji se odobravaju iz sredstva fondova kojima upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, regulisana je Pravilima plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 15/14, 21/14,51/14 i 85/14).

U skladu sa navedenim pravilima, nismo u mogućnosti da vam dostavimo mišljenja kreditnog odbora, za odobrene kredite i za kreditne zahtjeve koji su u proceduri po kreditnoj liniji, Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada Republike Srpske, kako vi to tražite, jer ih kreditni odbor u postupku donošenja odluka u okviru ove kreditne linije i ne donosi.

U novim Pravilima plasmana po kreditnim linijama i zajmovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/15), kreditna linija „Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada Republike Srpske“, se više ne navodi u okviru palete kreditnih linija koje se plasiraju iz sredstva fondova kojima upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka.“

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

03.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9