Klub poslanika SDS-SRS RS Javnom fondu za dječiju zaštitu Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 1. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

FONDU DJEČIJE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE

Da li je tačno da Fond dječije zaštite vrši isplatu naknada za bolovanje i korisnicima čiji poslodavci nisu izmirili obaveze po doprinosima, kao što su UKC Banja Luka ili Bolnica Bijeljina?

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: R-2035/2018

Datum: 07.06.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Trg jasenovačkih žrtava br. 1

78000 Banja Luka

Veza Vaš broj: 02/2-631-8/18 od 04.06.2018. godine

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje Kluba poslanika, dostavlja se;-

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je poslaničko pitanje: '' Da li je tačno da Fond dječije zaštite vrši isplatu naknade za bolovanje i korisnicima čiji poslodavci nisu izmirili obaveze po doprinosima, kao što su UKC Banja Luka ili Bolnica Bijeljina''.

U vezi traženog odgovora obaveštavamo vas da JU javni fond za dječiju zaštitu refundira isplaćene naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, u skladu za Zakonom o dječijoj zaštiti, poslodavcu koji redovno uplaćuje doprinose za dječiju zaštitu za sve obvezniike doprinosa u posljednjih godinu dana prije počinjanja korišćenja porodiljskog odsustva, kao i za vrijeme njegovog korišćenja. Refundacija se priznaje i korisniku prava na refundaciju kome je rješenjem Ministarstva finansija ili Poreske uprave RS odgođeno plaćanje poreskog duga, u skladu sa propisom kojim se uređuje odgođeno plaćanje poreskog duga i Zakonom o dječijoj zaštiti.

Poslodavcima koji imaju ''reprogramirane obaveze'' u pogledu plaćanja poreskog duga odobreno je pravo na refundaciju isplaćene naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, ali se sredstva mogu trebovati od Fonda za dječiju zaštitu tek onda kad je poslodavac izmirio obaveze, odnosno izvršio uplatu doprinosa za dječiju zaštitu za sve zaposlene radnike za mjesece koji su obuhvaćeni porodiljskim odsustvom.

Poslodavcima koji uz zahtjev za refundaciju isplaćene naknade plate nisu priložili dokaz o uplaćenim doprinosima, odnosno rješenje o odgođenom plaćanju poreskog duga, prvostepeni organ donosi zaključak o odbačaju zbog nepotpune dokumentacije.

Uslov da su plaćeni doprinosi za period od godinu dana prije počinjanja porodiljskog odsustva je jedan od osnovnih uslova za priznavanje prava i donošenje pozitivnog rješenja, a da bi se mogla trebovati sredstva odobrena po rješenju, svakako je neophodno da se za svaki pojedinačni mjesec, za koji se trebuju sredstva, u toku porodiljskog odsustva, budu plaćeni doprinosi.

U konkretnom slučaju i JZU Univerzitetski klinički centar RS Banja Luka i JZU bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina u ranijem periodu imali su reprogramiranih obaveza, ali zbog neizmirenih istih nije se moglo vršiti trebovanje sredstava za vrijeme trajanja porodisljskog odsustva njihovih radnica, osim za mjesece kada su obaveze uplate doprinosa za dječiju zaštitu izmirene.

Napominjemo da se navedenim i drugim poslodavcima kojima su rješenjem priznata prava na refundaciju isplećene naknade plate na osnovu ''reprogramiranih obaveza'' ne vrši refundaciju dok ne ispune uslove po rješenju o odgođenom plaćanju poreskog duga.

S poštovanjem,

Pomoćnik direktora                                                                   DIREKTOR

Momir Popić, dipl. pravnik                               Nedeljko Jović, dipl. ekonomista

(POTPIS)                                                                 (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

01.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9