Klub poslanika SDS-SRS RS JU Javni fond za dječiju zaštitu, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine,  10. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU

               Tražimo da nam dostavite podatke o isplatama na ime dodatka za djecu i materinskog dodatka i broju korisnika ovih prava u Republici Srpskoj u periodu 2009-2016. godina, kao i podatke da li je i u kom iznosu, ukoliko jeste, novac za ove namjene u periodu 2009-2016. godina obezbjeđivan iz budžeta Republike Srpske. Molimo da nam podatke dostavite posebno za meterinski dodatak i posebno za dodatak za djecu.

 

ODGOVOR:

PREPIS

Broj: R-1097/2017

Bijeljina, 20.03.2017. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Vuka Karadžića br. 2

78 000 Banja Luka

N/r Generalni sekretar dr Marko Aćić

Predmet: Odgovor na pitanje, dostavlja se

Poštovani,

               U vezi sa Vašim dopisom broj: 02/2-270-5/17 od 13. 03.2017. godine dostavljamo Vam tražene podatke o broju korisnika i isplatama po osnovu prava na dodatak na djecu i materinski dodatak u periodu od 2009. do 2016. godine.

Pravo na dodatak na djecu ostvaruje drugo, treće i četvrto dijete u porodici zavisno od materijalnog stanja porodice do navršenih 15 godina života. Nezavisno od materijalnih uslova ovo pravo ostvaruju djeca poginulih boraca, djeca invalida žrtava rata i ratnih vojnih invalida prve i druge kategorije-civilne žrtve rata i djeca bez roditeljskog staranja.

Nezavisno od materijalnih uslova pravo na dodatak na djecu pripada i za prvo dijete po redu rođenja ukoliko je nadležni organ donio akt o razvrstavanju, zbog ometenosti u razvoju za to dijete, a ono nije smješteno u ustanovu socijalne zaštite, dijete koje je bez roditeljskog staranja i dijete čija porodica ostvaruje pravo na materijalno obezbjeđenje prema Zakonu o socijalnoj zaštiti do navršenih 19 godina života, odnosno dok su obuhvaćeni vaspitno obrazovnim programom.

Tabela 1-Dodatak na djecu

Rb

Godina

Broj korisnika

Iznos u KM

1.

2009.

35 195

28.533.650

2.

2010.

37 051

29.303.075

3.

2011.

36 559

22.924.625

4.

2012.

33 800

21.582.835

5.

2013.

33 061

21.183.185

6.

2014.

31 928

20.971.020

7.

2015.

30 604

20.002.650

8.

2016.

29 182

19.288.000

 

 

Pravo na materinski dodatak ima svaka nezaposlena majka za prvo troje djece u porodici, koja ispunjava propisane uslove u pogledu zakonom predviđenih cenzusa. Rok za podnošenje ovog zahtjeva je 30, odnosno 90 dana od dana rođenja djeteta.

Pravo na materinski dodatak od 01.01.2017. godine majka može da ostvari ako ukupan mjesečni prihod po članu porodice, ostvaren šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi iznos od 93,00 KM, a katastarski prihod po članu porodice ne prelazi iznos od 1,90 KM, odnosno 6,30 KM ukoliko porodica ne ostvaruje druge prihode i ako kataloška vrijednost procijenjene pokretne imovine ne prelazi vrijednost od 5.000,00 KM.

Tabela 2-Materinski dodatak

Rb

Godina

Broj korisnika

Iznos u KM

1.

2009.

3 226

3.888.640

2.

2010.

3 593

4.217.690

3.

2011.

3 137

2.640.770

4.

2012.

2 867

2.411.710

5.

2013.

2 789

2.362.360

6.

2014.

2 670

2.267.450

7.

2015.

2 536

2.128.140

8.

2016.

2 428

2.039.380

 

 

Isplata navedenih prava finansira se iz sredstava JU Javni fond za dječiju zaštitu .

Stojim Vam na raspolaganju za dodatna pitanja i informacije.

S poštovanjem,

 

Obradio                                                                                                                               DIREKTOR

Viši stručni saradnik za

Programe, projekte i informisanje

Marko Milisav, dipl. politikolog                                                          Nedeljko Jović, dipl. ekonomista

                                                                        (POTPISI I PEČAT JU JAVNOG FONDA ZA DJEČIJU ZAŠTITU)

 

10.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9