Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 2. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

               Tražimo da nam dostavite spisak poreskih obveznika kojima je na osnovu člana 4v. Zakona o otpisu potraživanja (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 32/02, 86/05 i 34/09) izvršen otpis dijela poreskih obaveza. Tražimo da nam u odgovoru na pitanje dostavite i podatke kada su poreski obveznici ispunili uslove za otpis dijela poreskih obaveza, koji iznos su uplatili za otpis dijela poreskih obveznika i koliki iznos neizmirenih poreskih obaveza je otpisan (pojedinačno za svakog poreskog obveznika).

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-342-1/17

Datum: 22.06.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražimo da nam dostavite spisak poreskih obveznika kojima je na osnovu člana 4v. Zakona o otpisu potraživanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 32/02, 86/05 i 34/09) izvršen otpis dijela poreskih obaveza. Tražimo da nam u odgovoru na pitanje dostavite i podatke kada su poreski obveznici ispunili uslove za otpis dijela poreskih obaveza, koji iznos su uplatili za otpis dijela poreskih obveznika i koliki iznos neizmirenih poreskih obaveza je otpisan (pojedinačno za svakog poreskog obveznika)“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Po osnovu člana 4v. Zakona o otpisu potraživanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 32/02, 83/05 i 34/09) u 2009 godini donešeno je 196 rješenja o otpisu potraživanja po osnovu kamata u iznosu od 3.372.613,15 KM, a u 2010 godini doneseno je 175 rješenja u iznosu od 9,56 miliona KM, što ukupno iznosi 371 rješenje i ukupan iznos za obe godine 12.932.613,15 KM.

               Poreski obveznici ispunjavaju uslov za otpis dijela poreskih obaveza-kamata kad uplate glavni dug.

S poštovanjem,

 

                                                                         MINISTAR

                                                              dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9