Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 24. juna 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

  1. U Vašem odgovoru na poslaničko pitanje Kluba poslanika SDS-SRS RS, broj akta: 12.05-335-319/15, naveli ste da je Rješenje o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo ''Institut za vode'' Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine, koje je potpisala pomoćnik ministra Radmila Čojo, doneseno bez saglasnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iz razloga što je kontrolu ispunjenosti uslova izvršila Komisija, imenovana Rješenjem broj 12.01-6581-1/13 od 08.08.2013. godine u čijem sastavu je bio predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, zbog čega pomenuta saglasnost nije potrebna. U Pravilniku o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 106/10), na koji se pozivate, u članu 2. u stavu 1. pod a) kaže se da je ''ovlašćena ispitna laboratorija je laboratorija ovlašćena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite...'', što znači da bez obzira na komisiju koja se imenuje radi utvrđivanja ispunjenosti uslova neophodna saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Na osnovu navedenog tražimo da nam dostavite kopije zapisnika Komisije imenovane Rješenjem broj: 12.01-6581-1/13 od 08.08.2013. godine, u sastavu: Darko Despotović DVM spec. predsjednik Komisije i Zoran Brkić DVM član Komisije, kao predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Zdravka Adamović dipl.inž. tehnologije član Komisije, kao predstavnik Ministarstva zdravlja, koja je prema Vašoj tvrdnji u odgovoru na poslaničko pitanje postupala po zahtjevu d.o.o. ''Istitut za vode'' Bijeljina i na osnovu čijeg zapisnika je pomoćnik ministra Radmila Čojo izdala Rješenje o  dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo ''Institut za vode'' Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine.
  2. Tražimo da nam decidno odgovorite da li je izdavanje Rješenja o dopuni Rješenja  o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo ''Institut za vode'' Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine, koji je potpisala Radmila Čojo, pomoćnik ministra, bilo moguće bez prethodno datog mišljenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kako je bilo potpisano odredbama člana 35. Zakona o hrani (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09) i člana 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 106/10)?

Na kraju želimo istaći da ste na početku Vašeg odgovora na poslaničko pitanje napisali: ''Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (dalje: Ministarstvo) je poslaničko pitanje razumjelo kao izraz zabrinutosti uvaženih poslanika ...''. Ovu Vašu rečenicu smatramo neprikladnom i neprimjerenom odgovoru na pitanje narodnih poslanika jer ne treba Ministarstvo da tumači poslaničko pitanje kao izraz zabrinutosti ili nečeg drugog već treba da decidno odgovori na postavljeno pitanje. Ukoliko niste razumjeli poslaničko pitanje, onda se obratite Klubu poslanika SDS-SRS RS radi pojašnjenja pitanja, a ne da samovoljno tumačite naše pitanje. Na še pitanje je bilo jasno: Da li ste prije izdavanja pomenutog Rješenja o dopuni Rješenja, gore navedenog, od 28.01.2015. godine, dobili mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, shodno odredbi člana 35. Zakona o hrani i člana 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 106/10), na koji se Vi pozivate u svom odgovoru. Insistiramo na decidnom odgovoru da li je mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite dato prije izdavanja navedene dopune Rješenja. Imajući u vidu gore navedeno, Klub poslanika SDS-SRS RS očekuje da će Ministarstvo u kratkom roku dostaviti decidan odgovor, s obzirom da ste već upoznati sa poslaničkim pitanjem. Ovaj put Vas molimo da ne tumačite naše pitanje kao izraz nečega, već da samo dostavite odgovor na postavljeno pitanje, a ukoliko imate nejasnoće, obratite se za pojašnjenje u Klub poslanika SDS-SRS RS. Takođe, želimo Vam skrenuti pažnju da ste u posljednjem pasusu Vašeg odgovora na poslaničko pitanje napisali: ''... da postoje određene neusklađenosti i nedorečenosti u zakonskoj regulativi u oblasti bezbjednosti hrane i zaštite javnog zdravlja, pa i u segmentu ovlašćivanja laboratorija''. Ovim ste potvrdili naše sumnje da je aktuelna zakonska regulativa površna i da su potrebne izmjene zakonskih rješenja, što Vlada Republike Srpske konstantno negira. Dalje, ističemo da ste u daljem tekstu zadnjeg pasusa istakli da je u proceduri donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrani, pa Vas želimo podsjetiti da ste obavezni pridržavati se važećih propisa, bez obzira koliko su ista nedorečena, kako ste istakli, i da ste za izdavanje Rješenja od 28.01.2015. godine bili obavezni pribaviti mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

ODGOVOR:

Broj: 12.05-011-191/15

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS je na 4. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana 24. juna 2015. godine postavio sljedeće poslaničko pitanje:

  1.  „U Vašem odgovoru na poslaničko pitanje Kluba poslanika SDS-SRS RS, broj akta: 12.05-335-319/15, naveli ste da je Rješenje o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije D.o.o. „Instiut za vode“ Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine, koje je potpisala pomoćnik ministar radmila Čojo, doneseno bez saglasnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iz razloga što je kontrolu ispunjenosti uslova izvršila Komisija, imenovana Rješenjem broj: 12.01-6581-1/13 od 08.08.2013. godine, u čijem sastavu je bio predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, zbog čega pomenuta saglasnost nije potrebna. U Pravilniku o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (Službeni glasnik Republike Srpske broj 106/10), na koji se pozivate u članu 2. u stavu 1 pod a) kaže se da je „ovlašćena ispitna laboratorija je laboratorija ovlašćena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite...“, što znači da bez obzira na komisiju koja se imenuje radi utvrđivanja ispunjenosti uslova neophodna saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Na osnovu navedenog tražimo da nam dostavite kopije zapisnika Komisije imenovane Rješenjem broj: 12.01-6581-1/13 od 08.08.2013. godine u sastavu Darko Despotović DVM spec. predsjednik Komisije i Zoran Brkić DVM član komisije, kao predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Zdravka Adamović dipl. inž. tehnologije član Komisije, kao predstavnik Ministarstva zdravlja, koja je prema Vašoj tvrdnji u odgovoru na poslaničko pitanje postupala po zahtjevu D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina i na osnovu čijeg zapisnika je pomoćnik ministra Radmila Čojo izdala Rješenje o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine.

 

 

 

 

 

 

  1.  Tražimo da nam decidno odgovorite da li je izdavanje Rješenja o dopuni rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine, koji je potpisala Radmila Čojo, pomoćnik ministra bilo moguće bez prethodno datog Mišljenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kako je to propisano odredbama člana 35. Zakona o hrani („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09) i člana 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/10)?

 

Na kraju želimo istaći da ste na početku Vašeg odgovora na poslaničko pitanje napisali: „Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (dalje: Ministarstvo) je poslaničko pitanje razumjelo kao izraz zabrinutosti uvaženih poslanika ...“. Ovu Vašu rečenicu smatramo neprikladnom i neprimjerenom odgovoru na pitanje narodnih poslanik, jer ne treba Ministarstvo da tumači poslaničko pitanje kao izraz zabrinutosti, ili nečeg drugog, već treba da decidno odgovori na postavljeno pitanje. Ukoliko niste razumjeli poslaničko pitanje, onda se obratite Klubu poslanika SDS-SRS RS radi pojašnjenja pitanja, a ne da samovoljno tumačite naše pitanje. Naše pitanje je bilo jasno: Da li ste prije izdavanja pomenutog Rješenja o dopuni Rješenja, gore navedenog, od 28.01.2015. godine, dobili mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite shodno odredbi člana 35. Zakona o hrani i člana 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija („Službeni glasnik Republike Srpske broj 106/10), na koji se Vi pozivate u svom odgovoru. Insistiramo na decidnom odgovoru da li je mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite dato prije izdavanja navedene dopune Rješenja. Imajući u vidu gore navedeno Klub poslanika SDS-SRS RS očekuje da će Ministarstvo u kratkom roku dostaviti decidan odgovor sa obzirom da ste već upoznati sa poslaničkim pitanjem. Ovaj put Vas molimo da ne tumačite naše pitanje kao izraz nečega već da samo dostavite odgovor na postavljeno pitanje, a ukoliko imate nejasnoća obratite se za pojašnjenje u Klub poslanika SDS-SRS RS. Takođe želimo Vam skrenuti pažnju da ste u poslednjem pasusu Vašeg odgovora na poslaničko pitanje napisali: „da postoje određene neusklađenosti i nedorečenosti u zakonskoj regulativi u oblasti bezbjednosti hrane i zaštite javnog zdravlja, pa i u segmentu ovlašćivanja laboratorija.“. Ovim ste potvrdili naše sumnje da je aktuelna zakonska regulativa površna i da su potrebne izmjene zakonskih rješenja, što aktuelna Vlada Republike Srpske konstantno negira. Dalje, ističemo da ste u daljem tekstu zadnjeg pasusa istakli da je u proceduri donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrani, pa vas želimo podsjetiti da ste obavezni pridržavati se važećih propisa, bez obzira koliko su ista nedorečena, kako ste istakli, i da ste za izdavanje rješenja od 28.01.2015. godine bili obavezni pribaviti mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), u prilogu Vam dostavljamo kopiju Zapisnika Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad laboratorije za hranu D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina i dajemo sljedeći                                                                           

ODGOVOR

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ( dalje: Ministarstvo), u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), ovlašćuje laboratorije za laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbjednosti hrane, uz mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite (dalje: Ministarstvo zdravlja), u skladu sa posebnim propisima.

Ministarstvo prilikom rješavanja o zahtjevu stranke za dobijanje ovlaštenja za rad laboratorija za hranu, redovno informiše Ministarstvo zdravlja o postojanju zahtjeva i od njega traži da u komisiju predloži svoga predstavnika. Učešćem predstavnika Ministarstva zdravlja u radu Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad laboratorije za hranu Mišljenje komisije postaje i mišljenje Ministarstva zdravlja. Ovo je u radu dva ministarstva postalo uobičajena praksa na osnovu koje su izdata sva dosadašnja rješenja o ovlaštenju za laboratorije za hranu.

Dalje, član 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 106/10), koji uvaženi poslanici spominju, odnosi se na službene laboratorije, odnosno laboratorije za konrolu službenih uzoraka hrane i u ovom predmetu nije primjenjiv. Ovlaštene laboratorije za kontrolu službenih uzoraka hrane određene su Odlukom Vlade Republike Srpske koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 49/13. Ova Odluka je poseban propis, u smislu odredbi člana 35. Zakona o hrani („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09). Poseban propis u smislu ove odredbe je i Zakon o akreditaciji („Službeni glasnik BiH“ broj 19/01), koji propisuje šta je akreditacija i na koji način se laboratorije u BiH akredituju, a čijim odredbama je preciznije uređen način kontrole ovlašćenih laboratorija za ispitivanje hrane.

Zakon o hrani propisuje da se analize hrane vrše akreditovanim metodama. Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija opisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova i da Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjenost uslova na osnovu mišljenja tročlane komisije, koju čine dva predstavnika Ministarstva i jedan predstavnik Ministarstva zdravlja. Pri formiranju komisije za D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina Ministarstvo je, kako je uobičajeno, tražilo od Ministarstva zdravlja da imenuje predstavnika koji će učestvovati u radu komisije i izradi Mišljenja komisije. Ova praksa dva ministarstva se stalno primjenjuje u ovlašćivanju laboratorija za hranu. Dakle, „Mišljenje“ Ministarstva zdravlja kao poseban akt se posebno ne pribavlja, jer je pozitivno Mišljenje komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za laboratorije za hranu, čiji je jedan član predstavnik Ministarstva zdravlja, ujedno i saglasnost Ministarstva zdravlja na izdavanje rješenja o ovlašćivanju laboratorije za hranu. Mišljenje komisije je konačni akt na osnovu kojeg Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Rješenje o ovlašćivanju za laboratorije za hranu.

Na kraju, opšte poznato je da su propisi živa materija koja se mora stalno prilagođavati društvenom i poslovnom ambijentu. Imajući to u vidu, kao i svu složenost sistema kontrole hrane i naše napore da svoje propise uskladimo na provodiv način sa evropskim propisima, ponavljamo da postoje određene neusklađenosti i nedorečenosti u zakonskoj regulativi u oblasti bezbjednosti hrane, pa i u segmentu ovlašćivanja laboratorija za hranu, što Vlada želi jasnije i doslednije regulisati, te je upravo zato u proceduru donošenja stavila i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrani.    

 

                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                            prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

24.06.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9