Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 13. jula 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Zašto je na sjednici Vlade RS održanoj 30.6.2016. godine donesena Odluka o produženju roka za upis poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar podsticajnih sredstava do 30.9.2016. godine? Koji su razlozi za produženje i koliko je gazdinstava izvršilo obnovu registracije gazdinstava do 15.5.2016. godine?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.011-297/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS je na 13. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 13. jula 2016. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto je na sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 30.06.2016. godine donesena Odluka o produženju roka za upis poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar podsticajnih sredstava do 30.09.2016. godine? Koji su razlozi za produženje i koliko je gazdinstava izvršilo obnovu registracije gazdinstava do 15.05.2016. godine? “

             U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Članom 16. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 30/13, 65/13 i 20/14), između ostalog, propisano je da su poljoprivredna gazdinstva, upisana u Registar gazdinstava, obavezna svake godine u roku od 1. januara do 15. maja izvršiti ažuriranje upisanih podataka. Ova obaveza odnosi se na prijavljivanje, nadležnoj organizacionoj jedinici APIF-a, podataka o načinu korišćenja registrovanog zemljišnog posjeda, o zasijanim, odnosno zasađenim poljoprivrednim kulturama na registrovanom poljoprivrednom zemljištu, kao i o vrstama i trenutnom brojnom stanju stočnog fonda.

               S obzirom da je na terenu utvrđeno da značajan broj upisanih poljoprivrednih gazdinstava nije bio u mogućnosti da ispuni svoju obavezu u propisanom roku, a pri tome, uzimajući u obzir da su u navedenom periodu i najintezivniji poljoprivredni radovi,  produžen je rok do 30.09.2016. godine. Ovime se omogućava da sva poljoprivredna gazdinstva ispune svoje obaveze i ostvare svoja prava u skladu sa propisima. U suprotnom bi značajan broj poljoprivrednih gazdinstava, registrovanih u Registru poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske, bio prebačen u pasivan status i samim tim ne bi imali mogućnost za ostvarivanje novčanih podsticaja.

Zaključno sa 30.06. u Registar poljoprivrednih gazdinstava upisano je 33.760 gazdinstava, od kojih je 18.468. gazdinstava (54,7%) ažuriralo svoje podatke.

                                                                                                            

                                                                                                            M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                                                                  prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

 

13.07.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9