Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu pravde, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice, 23. oktobra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                  Da li u kaznenoj evidenciji u Republici Srpskoj postoji evidencija o odsluženju zatvorske kazne u inostranstvu za lice Klječanin (Mile) Srđan, rođen 24. 11. 1979. godine, iz Teslića. Ukoliko u Vašoj evidenciji postoje traženi podaci za navedeno lice tražimo da nam dostavite podatke gdje je služena zatvorska kazna, u kojem vremenskom periodu i za koje kazneno djelo. Takođe, tražimo da ukoliko MUP RS nema evidenciju o služenju zatvorske kazne u inostranstvu ovu informaciju zatražite od nadležnih organa Bosne i Hercegovine i istu nam dostavite.

ODGOVOR:

Broj:08.040/052-8063/17

Datum: 10.11.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice, 23. oktobra 2017. godine,  poslaničko pitanje koje glasi:

„Da li u kaznenoj evidenciji u Republici Srpskoj postoji evidencvija o odsluženju zatvorske kazne u inostranstvu za lice Klječanin (Mile) Srđan, rođen 24.11.1979. godine, iz Teslića. Ukoliko u vašoj evidenciji postoje traženi podaci za navedeno lice tražimo da nam dostavite podatke gdje je služena zatvorska kazna, u kojem vremenskom periodu i za koje kazneno djelo. Takođe, tražimo da ukoliko MUP RS nema evidenciju o služenju zatvorske kazne u inostranstvu ovu informaciju zatražite od nadležnih organa Bosne i Hercegovine i istu nam dostavite?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), dajemo sledeći

O D G O V O R

Ministarstvo pravde Republike Srpske ne vodi evidenciju o pravosnažno izrečenim presudama.  Takođe vas obavještavamo da je Krivičnim zakonikom Republike Srpske, članom 93. propisan postupak za davanje podataka iz kaznene evidencije. U tom smislu propisano je da  se podaci iz kaznene evidencije mogu dati sudu, tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno, nadležnim organima za izvršenje krivičnih sankcija i nadležnim organima koji učestvuju u postupku davanja amnestije, pomilovanja ili brisanja osude.  Podaci iz kaznene evidencije mogu se na obrazložen zahtjev dati nadležnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima, ako još traju određene pravne posljedice osude ili mjere bezbjednosti ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu.  Davanje podataka iz posebnog registra lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta uređuje se posebnim propisom. Podaci o brisanoj osudi ne mogu se dati nikome.  Niko nema prava da traži od građana da podnese dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.  Građanima se, na njihov zahtjev, mogu davati podaci o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti samo ako su im ovi podaci potrebni radi ostvarivanja njihovih prava ili interesa.

                  Iz naprijed navedenog proizilazi da Ministarstvo pravde ne raspolaže podacima o kaznenoj evidenciji građana niti je nadležno da takve podatke traži na vaš zahtjev.

S  poštovanjem,

DOSTAVITI:                   

  1. Naslovu                                                                                                                M I N I S T A R                                     

A r h i v a                                                                                                                       Anton Kasipović                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9