Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika  SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 30. novembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               U posljednje vrijeme u elektronskim i štampanim medijima u uznemirujućem i zabrinjavajućem kontekstu sve češće se pominje tzv. ''Industrijska policija 'Boksita' Milići''. Tako je Jelena Simić, radnica ''Boksita'', tvrdila da su je pripadnici ove policije odveli u sobu motela gdje joj je predsjednik ''Boksita'' g. Rajko Dukić nanio lakše tjelesne povrede, o čemu je CJB podnio i izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Takođe, vjerujemo da ste upoznati da je u Domu zdravlja u Milićima, jedan od ''industrijskih policajaca'' Slaviša Jurošević pucao u Ljubišu Pantića. Smatramo da je zabrinjavajuće da neko mimo zakona i policije Republike Srpske uvodi ''red''. Stoga tražimo odgovor na pitanje:

-Da li je Služba za obezbjeđenje, nadzor i zaštitu ''Boksita'' Milići registrovana u skladu sa zakonom? Da li je riječ o tehničkom ili fizičkom obezbjeđenju? Da li su registrovani po odrebama Zakona o agencijama za obezbjeđivanje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti? Da li su svi pripadnici ove službe sertifikovani od strane MUP RS i ako jesu-koliko njih je sertifikovano? Da li je nadležni CJB sprovodio nadzor nad njihovim radom, ukoliko su registrovani? Kako je moguće da djeluju bez uniformi i znački/ legitimacija? Ukoliko jesu registrovani, da li je nakon slučaja Simić i Pantić, CJB, odnosno MUP RS, preduzeo Zakonom o agencijama za obezbjeđenje predviđene mjere nadzora i oduzimanja sertifikata/ dozvole?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-            /15

Dana: 15.12.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Klub poslanika SDS-SRS-RS postavio je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. novembra 2015. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je služba za obezbjeđenje, nadzor i zaštitu „Boksita“ Milići registrovana u skladu sa zakonom? Da li je riječ o tehničkom ili fizičkom obezbjeđenju? Da li su registrovani po odredbama Zakona o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti? Da li su svi pripadnici ove službe sertifikovani od strane MUP RS? Da li je nadležni CJB sprovodio nadzor nad njihovim radom, ako su registrovani? Kako je moguće da djeluju bez uniformi i znački- legitimacija? Ukoliko jesu registrovani, da li je nakon slučaja Simić i Pantić, CJB, odnosno MUP RS, preduzeo Zakonom o agencijama za obezbjeđenje predviđene mjere nadzora i oduzimanja sertifikata-dozvola?  “

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Zakonom o Agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti koji je važio do 2012 godine, članom 74. bilo je jasno propisano da se obaveze sticanja ovlaštenja za pripadnike fizičkog obezbjeđenja odnose i na druga pravna lica koja imaju organizovanu vlastitu službu obezbjeđenja, a najveći dio pitanja se odnosi upravo na odredbe koje su bile propisane ovim zakonom (sticanje ovlaštenja za fizičko ili tehničko obezbjeđenje, službene legitimacije, nošenje uniformi i sl.).

Važećim zakonom o Agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti, SGRS broj 4. od 18.01.2012 godine, članom 79. ukinuta je napred navedena obaveza za druga pravna lica koja imaju organizovanu vlastitu službu obezbjeđenja, odnosno na njih se više ne primjenjuju odredbe zakona o Agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti.

Iz naprijed navedenog proizilazi da privredno društvo može organizovati vlastitu službu obezbjeđenja za vlastite potrebe, bez pružanja usluga trećim licima i u tom slučaju na iste se ne odnose odredbe zakona o Agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti, SGRS broj 4. od 18.01.2012 godine.

U  konkretnom slučaju koji se odnosi na „Boksit“ a.d. Milići, isti imaju registrovanu vlastitu službu obezbjeđenja i nad istim se sprovode mjere nadzora i kontrole od strane pripadnika CJB Bijeljina, MUP RS.

Nadalje, što se tiče slučaja “Simić-Pantić“ pripadnici MUP RS, su blagovremeno preduzeli sve neophodne mjere i radnje na dokumentovanju i kompletiranju navedenog događaja te isti prosledili nadležnom tužilaštvu.

Imajući u vidu gore navedeno evidentno je da je u konkretnom slučaju od strane pripadnika MUP RS, CJB Bijeljina, postupano blagovremeno i u skladu sa pozitivno pravnim propisima koji regulišu navedenu oblast, a sve u cilju postizanja što većeg stepena zaštite života i lične bezbjednosti građana, kao i zaštite imovine.            

 

S poštovanjem,

                                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                         mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

30.11.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9