Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

  1. Da li je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dalo Mišljenje na Rješenje o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo ''Institut za vode'' Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prilikom izdavanja, koje je potpisala pomoćnik ministra Radmila Čojo, shodno odredbam ačlana 35. Zakona o hrani (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09)?,
  2. Koja institucija je ovlašćena da vrši javnozdravstvenu kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske prema Vašem Rješenju broj 11/08-506-61/15 od 16.3.2015. godine ili Institut za vode Bijeljina po rješenju o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo ''Institut za vode'' Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

ODGOVOR:

Broj: 11/08-012-234/15

Datum: 07.05.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15., 16., 17. i 21. aprila 2015. godine, Klub poslanika SDS – SRS RS postavio je slijedeće poslaničko pitanje:

"1. Da li je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dalo Mišljenje na Rješenje o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo "Institut za vode" Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prilikom izdavanja, koje je potpisala pomoćnik ministra Radmila Čojo, shodno odredbama člana 35. Zakona o hrani ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09)?,

  1. Koja institucija je ovlašćena da vrši javnozdravstvenu kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske prema Vašem Rješenju broj 11/08-506-61/15 od 16.3.2015. godine ili Institut za vode Bijeljina po rješenju o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo "Institut za vode" Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede."
  2. U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nije dalo mišljenje na Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo "Institut za vode" Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine, iz razloga što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije zatražilo mišljenje od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite povodom navedenog Rješenja.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je rješenjem broj: 11/08-506-61/15 od 16.03.2015. godine ovlastilo Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da vrši javnozdravstvenu kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće namijenjene za javno snabdjevanje stanovništva.

Članom 52. stav 1. i 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 50/06, 92/09, 121/12) propisano je da će kvalitet vode koja je namijenjena za ljudsku upotrebu odgovarati uslovima utvrđenim u članu 22. ovog zakona i propisu o vodi za piće koji donosi ministarstvo nadležno za oblast zdravstva. Pravna i druga lica koja obavljaju djelatnost vezanu za korišćenje vode koja je namijenjena ljudskoj upotrebi dužni su osigurati stalni i sistematski pregled vode i preduzimati mjere za osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za piće i tehničke ispravnosti uređaja u skladu sa propisima iz stava 1. ovog člana i propisima koji se odnose na zone sanitarne zaštite. Članom 52. stav 3. i 4. ovog zakona propisano je da kontrolu vode koja je namijenjena za ljudsku upotrebu mogu vršiti samo ovlašćene laboratorije.

Članom 4. tačka 32. Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 40/03) propisano je da je javnozdravstvena kontrola higijenske ispravnosti vode za piće kontrola koju sprovode isključivo zdravstvene ustanove koje je rješenjem odredio ministar nadležan za poslove zdravlja, a uključuje i nadzor koji vrše sanitarni inspektori.

Kako je i navedeno članom 52. stav 3. Zakona o vodama, pravna lica koja su registrovana za javno snabdijeвање становништва водом за пиће "дужни су осигурати стални и систематски преглед воде" о чему је потребно водити евиденцију на цијелој територији Републике Српске. Институт за јавно здравство чија је дјелатност прописана чланом 68. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске" број 106/09),  располаже подацима везаним за контролу воде за пиће на цијелој територији Републике Српске годинама уназад, те у одређеним ситуацијама, је у могућности да процијени, са хигијенско – епидемиолошког аспекта, узрок проблема на одређеној територији. Такође, неоспорна је важност контроле воде у ванредним ситуацијама у којима је потребно одобрити одступања од прописаних вриједности под условом да таква одступања не представљају потенцијалну опасност за здравље људи и под условом да се снабдијевање водом за пиће не може обављати на другачији начин. Мишљења смо да у оваквим ситуацијама а на основу података о контроли воде за пиће који се годинама евидентирају, одлуку могу донијети само здравствени професионалци, специјалисти одређених грана из области јавног здравства на основу њиховог стручног мишљења. Јавноздравствена контрола воде за пиће представља незамјењиву активност у заштити здравља становништва јер од квалитете воде за пиће зависи здравствено стање становништва Републике Српске. Управо ова веза између хигијенско исправне воде за пиће и здравља намеће потребу да се област заштите и управљања водом за пиће посматра у оквиру јавноздравствене дјелатности.

              

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                               Драган Богданић, др мед.

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9