Klub poslanika SDS-SRS RS Poreskoj upravi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice, 23. oktobra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

Tražimo da nam dostavite podatke iz Jedinstvenog sistema za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa kod kojih poslodavaca je u periodu od 01.01.2012. godine do 15.10.2017. godine prijavljen Petar Đokić, ministar u Vladi Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2442-1/17

Datum: 24.11.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS je između dvije sjednice (23. oktobra 2017. godine) Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražimo da nam dostavite podatke iz Jedinstvenog sistema za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa kod kojih poslodavaca je u periodu od 01.01.2012. godine do 15.10.2017. godine prijavljen Petar Đokić, ministar u Vladi Republike Srpske?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema evidencijama Poreske uprave Republike Srpske, Petar Đokić, ministar u Vladi Republike Srpske, prijavljen je u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kao izabrano ili imenovano lice.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                      MINISTAR

                                                                                                                              dr Zoran Tegeltija

 

 

23.10.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9