Klub poslanika SDS-SRS RS Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 20. maja 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

  1. Zašto JP Nikola Tesla d.o.o. nije nikada postupilo u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i objavilo finansijski rezultat?
  2. Zašto javnosti nisu dostupna imena članova Nadzornog odbora Preduzeća? Tražimo da nam dostavite podatke o članovima Nadzornog odbora u ovom preduzeću.
  3. Zašto je smjenu direktora Preduzeća, Dragana Vučetića, izvršila Vlada Republike Srpske?

Uz odgovor n aovo pitanje zahtijevamo da nam dostavite izvještaje o poslovanju JP Nikola Tesla d.o.o., od osnivanja do danas.

ODGOVOR:

Broj: 05.03/ 011-161-2/15

Datum: 29.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

         Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 20. maja 2015. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„ 1. Zašto JP Nikola Tesla d.o.o. nije nikada postupilo u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i objavilo finansijski rezultat?

2. Zašto javnosti nisu dostupna imena članova Nadzornog odbora Preduzeća? Tražimo da nam dostavite podatke o članovima Nadzornog odbora u ovom preduzeću.

3. Zašto je smjenu direktora Preduzeća, Dragana Vučetića, izvršila Vlada Repubike Srpske?

Uz odgovor na ovo pitanje zahtjevamo da nam dostavite izvještaje o poslovanju JP

Nikola Tesla d.o.o., od osnivanja do danas.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Privredno društvo „Nikola Tesla“ d.o.o. Banja Luka je za poslovnu 2013. i 2014. godinu dostavilo  finansijske izveštaje o poslovanju  Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik Republike Srpske br. 36/09 i 52/11).

Imenovanje  Nadzornog odbora privrednog društva „Nikola Tesla“ d.o.o. Banja Luka je prema Zakonu o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske br. 75/04 i 78/11) izvršila Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine društva. S obzirom  na navedeno,  radi se o aktu Skupštine društva i  isti se ne objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Članovi Nadzornog odbora privrednog društva „Nikola Tesla“ d.o.o. Banja Luka su: Sretenija Mirošljević, dipl. pravnik iz Banja Luke, Jovo Vojinović, profesor  iz Banja Luke i Vasilije Simić, dipl.ekonomista iz Bijeljine.

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima  i Statutom društva, imenovanje i razrješenje uprave društva  je u nadležnosti Nadzornog odbora „Nikola Tesla“ d.o.o. Banja Luka. S tim u vezi, Nadzorni odbor privrednog društva „Nikola Tesla“ d.o.o. Banja Luka je  dana 24.03.2014. godine razriješio vršioca dužnosti direktora  Dragana Vučetića zbog neprovođenja zahtjeva Vlade Republike Srpske  u funkciji Skupštine društva, a u vezi  dostavljanja izvještaja o poslovanju  i  plana poslovanja, kao i neblagovremenog pripremanja analiza, izvještaja i informacija za potrebe Nadzornog odbora i Skupštine društva.

 

 

 

MINISTAR

Petar Đokić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9