Klub poslanika SDS Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je između dvije sjednice 18. marta 2022. godine

 

 

POSLANIČKO PITANJE

 

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

 

            U odgovoru na poslaničko pitanje, broj: 17.05-012-1911/21 od 19. 11. 2021. godine, dostavili ste podatke o stranim donatorima iz Registra donacija Republike Srpske od 2019. godine do dana postavljanja poslaničkog pitanja. Ovim putem tražimo podatke iz Registra donacija Republike Srpske  od 2019. godine do dana dostavljanja odgovora o domaćim donatorima, iznosu donacija, jedinicama lokalne samouprave u koju je donacija data i namjeni utroška donatorskih sredstava.

 

 

 

 

 

 

ODGOVOR:

Broj: 17.05-012-620/22

Datum: 11.04.2022. godine 

 

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

n/r generalnog sekretara

 

 

                 PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Klub poslanika SDS je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske,     18. marta 2022. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Ovim putem tražimo da nam dostavite podatke iz Registra donacija Republike Srpske od 2019. godine do dana dostavljanja odgovora o domaćim danatorima, iznosu donacija, jedinicama lokalne samouprave u koju je donacija data i namjeni utroška donatorskih sredstava.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 66/20) dajemo sljedeći

 

 

O D G O V O R

 

            Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju vodi Registar donacija u skladu sa Zakonom o donacijama Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 96/05) kojim je uređeno uslov i korištenje donacija a koje se isključivo tiču donacija iz inostranstva.  

                                                          

 S poštovanjem,

                                                                                                                                             MINISTAR

                                                                                                                         

                                                                                                                          Zlatan Klokić

   

Dostavljeno:                                                                                                   

2 x Naslovu,

1 x a/a.                                                                                                                                                                                    

 

 

18.03.2022

Ime poslanika:

Saziv: 
10