Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik Ministarstvu prosvjete i kulture; Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

-MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

-MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Zašto se studijskom programu šumarstvo u Vlasenici ne dozvoljava da organizuje studij na drugom ciklusu?

               U prilogu pitanje Opštine Vlasenica.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-309/17

Dana: 27.06.2017. godine                    

GENERALNI SEKRETARIJAT

VLADA REPUBLIKE SRPSKE                                                                                      

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dostavljamo vam odgovor na poslaničko pitanje Kluba poslanika SNSD–Milorad Dodik, postavljeno na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 13, 14. i 15. juna 2017. godine, a postavljeno je sljedeće pitanje:

„Zašto se studijskom programu šumarstvo u Vlasenici ne dozvoljava da organizuje studij na drugom ciklusu?“

Odgovor:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, OJ Šumarski fakultet podnio je zahtjev za licenciranje studijskog programa Šumarstvo na drugom ciklusu studija. U skladu sa uslovima koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16) i Uredbom o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 35/11 i 51/11), ministarstvo je dužno zatražiti mišljenje o Elaboratu o opravdanosti izvođenja studijskog programa od Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i nadležnog ministarstva ili drugih organizacija, nadležnih za oblast za koju se licencira studijski program. Tek nakon pribavljenih mišljenja ministar može formirati komisiju za licenciranje studijskog programa ili donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva.

Savjet za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta razmatrao je dostavljeni Elaborat na redovnoj 51. sjednici održanoj dana 17.02.2017. godine i dao mišljenje kojim smatra opravdanim uvođenje studijskog programa Šumarstvo na drugom ciklusu studija.

Ministarstvo prosvjete i kulture je, dana 06.02.2017. godine aktom broj: 07.050/612-8-7/17 zatražilo mišljenje o Elaboratu od resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pored toga, u više navrata upućena je urgencija za dostavljanje mišljenja koje do danas nije dostavljeno.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo prosvjete i kulture može da nastavi sa procedurom licenciranja studijskog programa Šumarstvo na drugom ciklusu studija tek po dostavljanju mišljenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o opravdanosti izvođenja drugog ciklusa studijskog programa Šumarstvo.

 

 

               MINISTAR

      dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

13.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9