Narodn poslanik Branislav Borenović Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 18. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

                  Obzirom da mi niste precizno odgovorili na pitanje-tražim da mi dostavite odgovor o pojedinačnim isplatama po bilo kojem osnovu (kome i kojih) od osnivanja, pa do 31.3.2017. godine, kada je u pitanju Komisija za reviziju privatizacije.

                  Ponavljam još jednom, dostavite nam analitiku svih isplata po bilo kojem osnovu, za svaku godinu, posebno do 2006. godine do 31.3.2017. godine.

ODGOVOR:

Broj: 04.2-011-145-3  /17

Dana: 14.09.2017.godine                                                                          

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske,  18. aprila 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Obzirom da mi niste precizno odgovorili na pitanje, tražim da mi dostavite odgovor o pojedinačnim isplatama po bilo kojem osnovu (kome i kojih), od osnivanja pa do 31.03.2017. godine, kada je u pitanju Komisija za reviziju privatizacije.

Ponavljam još jednom, dostavite nam analitiku svih isplata po bilo kojem osnovu, za svaku godinu posebno od 2006. godine do 31.03.2017.godine.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), dajemo sledeći

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske je na 119. sjednici, održanoj 06.04.2017. godine, donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade za rad Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama, broj: 04/1-012-2-883/17 ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 39/17). Dakle, od dana stupanja na snagu ove odluke, naknada članovima Komisije se ne isplaćuje.

Na Vaš zahtjev u prilogu Vam dostavljamo Pregled naknada članovima Komisije u periodu 2006-2017. godine.

S poštovanjem, 

                 

                                                                                      GENERALNI SEKRETAR VLADE

                                                                                                                Đuka Huremović                             

NAPOMENA: Pregled dostupan u Službi NS RS.

 

 

 

18.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9