Narodni poslanik Želimir Nešković Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU PRAVDE

               Poštovani gospodine ministre,

               Tražim Vaše objašnjenje u kome ćete navesti razloge nefunkcionisanja Odjeljenja u Loparama, Osnovnog suda u Bijeljini.

               Naime, ovo odjeljenje je trebalo da počne da funkcioniše i radi od 01.01.2006. godine, shodno tadašnjem Zakonu o sudovima Republike Srpske.  Ovo odjeljenje treba da funkcioniše i prema važećem Zakonu o sudovima Republike Srpske (''Službeni glasnik RS'', broj 37/12) u čijem članu 27. je predviđeno postojanje ovog odjeljenja. Međutim, faktički ovo odjeljenje ne radi, osim što na ulazu u prostorije postoji tabla na kojoj piše Osnovni sud u Bijeljini, Odjeljenje u Loparama. U Odjeljenju nije niko zaposlen, a rasprave se održavaju svega par puta u godini. Iako je za uređenje ovog odjeljenja, a uz odobrenje VS TS BiH, opština Lopare izdvojila dodatnih 20.000 KM, prostorije se ne koriste. Da Odjeljenje ne radi vidljivo je i po tome što Osnovni sud u Bijeljini u svojim predmetima nema podbroj Odjeljenja, iako je na to obavezan, prema Pravilniku o upravljanju sudskim predmetima (CMS sistem). Prostorije u kojima treba da radi Odjeljenje su pripadale ranije Osnovnom sudu u Loparama, u kojem je prije reforme bilo pet sudija i sva ostala administracija. Istovremeno, Osnovni sud u Bijeljini, zbog nedostatka prostora radi u dvije smjene. Ove prostorije stoje neiskorištene, iako se recimo za zakup prostorija Okružnog privrednog suda u Bijeljini (za manji prostor) plaća mjesečno po 20.000 KM.

               Tražim Vaše pismeno obrazloženje u kojem ćete navesti razloge nerada Odjeljenja u Loparama, Osnovnog suda u Bijeljini.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-1122/16

Datum: 11.03.2016. godine

     NARODNA SKUPŠTINA

     REPUBLIKE SRPSKE

     Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

     Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika  SDS - SRS RS, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09. 10 i 11.februara 2016. godine, poslaničko pitanje:

     „Tražim Vaše objašnjenje u kome ćete navesti razloge nefunkcionisanja Odjeljenja u Loparama, Osnovnog suda u Bijeljini.

     Naime, ovo odjeljenje je trebalo da počne da funkcioniše i radi od 01.01.2006. godine, shodno tadašnjem Zakonu o sudovima Republike Srpske. Ovo odjeljenje treba da funkcioniše i prema važećem Zakonu o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 37/12) u čijem članu 27. je predviđeno postojanje ovog odjeljenja.

      Međutim,    faktički ovo Odjeljenje ne radi, osim što na ulazu u prostorije postoji  tabla na kome piše Osnovni sud u Bijeljini, Odjeljenje u Loparama.

     U Odjeljenju niko nije stalno zaposlen, a rasprave se održavaju svega pet puta u godini. Iako je za uređenje ovog Odjeljenja, a uz odobrenje VSTS BiH, Opština Lopare, izdvojila dodatnih 20.000 KM, prostorije se ne koriste.

     Da Odjeljenje ne radi, vidljivo je i po tome što Osnovni sud u Bijeljini u svojim predmetima nema podbroj Odjeljenja, iako je na to obavezan, prema Pravilniku o upravljanju sudskim predmetima (SMS sistem).

     Prostorije u kojima treba da radi Odjeljenje su pripadale ranije Osnovnom sudu u Loparama, u kome je prije reforme bilo pet sudija i sva ostala administracija.

     Istovremeno, Osnovni sud u Bijeljini, zbog nedostatka prostora radi u dvije smjene.

    Ove prostorije stoje neiskorištene, iako se recimo za zakup prostorija Okružnog privrednog suda u Bijeljini (za manji prostor) plaća mjesečno po 20.000 KM.

     Tražim Vaše pismeno obrazloženje u kome ćete navesti razloge nerada Odjeljenja u Loparama, Osnovnog suda u Bijeljini“.

    U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

                                                       O D G O V O R  

     Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Osnovnom sudu Bijeljina, a koji je dana 10.03.2016. godine, dostavio sljedeći odgovor:                 

                   „Prema članu 23. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“, broj 37/12 i 44/15), propisano je da sudovi obavljaju poslove iz svoje nadležnosti u sjedištu suda, a izuzetno, radi efekasnosti, smanjenja troškova ili drugih opravdanih razloga, osnovni sudovi, mogu poslove iz svoje nadležnosti da obavljaju i van sjedišta suda.       

                   Odredbama člana 24. stav1. istog Zakona, propisano je , da sud može odrediti da se održavaju sudski dani, radi vođenja postupka ili obavljanja drugih poslova u mjestima, koja se nalaze na području suda ili van sjedišta suda.

                   Polazeći od naprijed navedenih zakonskih odredbi, kao i provedene analize, kako uspostaviti rad u tom Odjeljenju, a da se građanima u  Loparama obezbijedi puna sudska zaštita i ostavarivanje prava iz nadležnosti ovg suda, došli smo do zaključka, da je najpraktičnije rješenje, da se rad u ovom Odjeljenju uspostavi putem  sudskih dana, u kojim bi se vodili postupci iz nadležnosti ovog suda. U tom cilju, smo sredinom prvog polugodišta 2006. godine, preduzeli aktivnosti na održavanju ročišta u Odjeljenju u Loparama, počev prvo u  ostavinskim predmetima, a kasnije  u parničnim, vanparničnim i privrednim predmetima, dok su ovi zadnji predmeti bili u nadležnosti ovog suda. Ova ročišta se zakazuju uvijek kada su obje stranke sa područja opštine Lopare, a što je takvih predmeta u ovim postupcima i najviše.

                   Pretresi u krivičnim predmetima, zbog audio snimanja i prisustva tužilaca i  branilaca optuženih, koji  u najvećem broju dolaze iz  Bijeljine, održavaju se u sjedištu suda.

                   Pretresi u prekršajnim predmetima, isto se održavaju u prostorijama Odjeljenja u Loparama, u slučajevima, kada su ovlašćeni organ, koji pokreće postupak i okrivljeni sa područja opštine Lopare, a u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina, pretresi se održavaju u sjedištu suda, kako je to propisano članom 26. stav 2. važećeg Zakona o sudovima.

                   Tačan je navod poslanika, da Odjeljenje u Loparama u svojim predmetima nema podbroj Odjeljenja, iz razloga, jer taj podbroj 1. ima prekršajno Odjeljenje ovog suda, koje je do skora funkcionisalo odvojeno od sjedišta suda.  Rad ili nerad Odjeljenja nekog suda, ne može se cijeniti po osnovu toga, da li to Odjeljenje ima podbroj ili nema.

                   Tačno je, da je u sjedištu Osnovnog suda u Bijeljini, zbog nedostatka prostora,  organizovan i rad u drugoj smjeni, u kojoj rade isključivo stručni saradnici, a ne sudije.                    Isticanje, da prostorije Odjeljenja u Loparama stoje prazne, ne može se porediti sa prostorijama, koje drži u zakup Okružni privredni sud u Bijeljini, iz razloga, što Okružni privredni sud, prema Zakonu o sudovima, ima svoje sjedište u Bijeljini, a ne može imati sjedište u Loparama. Ne može se reći, da su prostorije Odjeljenja prazne, ako se redovno dolazi i održavaju ročišta u navedenim predmetima.

                   Ovakvim načinom rada Odjeljenja, uloga predsjednika suda u smislu upravljanja i kontrole rada u tom Odjeljenju, ne predstavlja problem, a ukoliko bi se organizovao stalni rad Odjeljenja, to bi zahtjevalo daleko veće troškove u vođenju ovih postupaka, izdvajanje zaposlenog osoblja i neekonomično upravljanje ljudskim resursima, a i predsjednik bi imao poteškoća u upravljanju, radu i kontroli tog Odjeljenja.

                   Sam broj neriješenih predmeta, ne daje apsolutno ni jedan važan razlog, da se dosadašnji rad u tom Odjeljenju, pretvori u stalan rad tog Odjeljenja, zbog nedostatka predmeta. Na dan 31.12.2015. godine, sa područja te lokalne zajednice, riješeno je blizu 500 predmeta, a ostalo neriješenih  310 predmeta. Od ovog broja neriješenih predmeta, više od jedne trećine se odnosi na ostavinske predmete, manje od jedne trećine na izvršne predmete (kod kojih se ročišta zakazuju samo prema potrebi), a 42 predmeta se odnose na sve druge vrste predmeta.

                   Pored održavanja gore navedenih ročišta u prostorijama Odjeljenja u Loparama, ovaj sud redovno počev od 01.aprila 2004 godine, uz urednu vođenu evidenciju o prijemu stranaka,  svakog drugog četvrtka  u mjesecu od 10,00 do 13,00 sati, vrši prijem stranaka koje imaju potrebu da se informišu o nekom predmetu, da predaju podneske bilo koje vrste za sud, koji se po ovlašćenom radniku za prijem stranaka, takvi podnesci zavode istog dana u sjedištu suda.

                   Iz svega navedenog, a uzimajući u obzir zakonske odredbe navedene na početku ovog odgovora, da se zaključiti, da nema nikakvog razloga za stalan rad Odjeljenja, jer je strankama sud dostupan i u samom sjedištu Odjeljenja u Loparama“.

                   S poštovanjem!

 

                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                 Anton Kasipović

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9