Narodni poslanik Želimir Nešković Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               S obzirom da već nekoliko mjeseci traje naplata putarina na autoputu ''9. januar''-na njegovom dijelu koji je pušten u rad, postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

               Koliki su prihodi od naplate putarina na autoputu ''9. januar'', a koliki su rashodi za organizaciju naplate na istom?

               Koliko je trenutno zaposlenih lica na poslovima naplate putarina i održavanju ovog segmenta u mreži autoputeva Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1249/17

Datum: 04.07.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Želimir Nešković na 19. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 13, 14. i 15. juna 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„S obzirom da već nekoliko mjeseci traje naplata putarina na autoputu „9.januar“ –na njegovom dijelu koji je pušten u rad, postavljam sljedeće poslavničko pitanje:

Koliki su prihodi od naplate putarina na autoputu 9. Januar“, a koliki su rashodi za organizaciju naplate na istom?

Koliko je trenutno zaposlenih lica na poslovima naplate putarina i održavanju  ovog segmenta u mreži  autoputeva Republike Srpske? “

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka, autoput „9. januar“ Banja Luka – Doboj, dionica Doboj - Prnjavor otvoren je za saobraćaj 11.09.2016 godine. Naplata putarine na pomenutoj dionici počela je 26. 12.2016 godine, a u periodu od 01.01.2017 godine pa do 30.06.2017 godine, po ovom osnovu, stvaren je prihod (bez PDV-a) u iznosu od 1.804.243.00 KM.

Istovremeno, za nesmetan rad sistema naplate putarine i Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja (COKS) na autoputu „9. januar“, na ime plata i drugih troškova izdvojeno je 651.198,13 KM.

Na poslovima naplate putarine u Republici Srpskoj zaposleno je ukupno 56 lica, od čega na autoputu E-661 Gradiška-Banja Luka  27 lica, a na autoputu „9. januar“ 29 lica.

Pored lica koja rade na naplatnim stanicama, u COKS radi 7 lica.

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

 

13.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9