Narodni poslanik Želimir Nešković Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Da li Javno preduzeće ''Putevi Republike Srpske'' planira i ako planira kada možemo očekivati rekonstrukciju i sanaciju reginalnog puta R-458 Brčko – Tuzla preko Ćelića i Lopara sve do granice sa FBiH u blizini gornje Tuzle?

Dužina dijela puta  koji prolazi kroz Republiku Srpsku je 18 kilometara, da vas podsjetim radi se o regionalnom putu koji je i te kako značajan za povezivanje Posavine i Majevice sa tuzlanskim kantonom i najkraći je put  od aerodroma u Tuzli do granice sa Hrvatskom i autoputem Beograd – Zagreb, a i mi poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske  glasali smo i uvrstili ga  u strategiju razvoja Javnih puteva Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-316/18

Datum: 01.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Želimir Nešković na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ planira i ako planira kada možemo očekivati rekonstrukciju i sanaciju regionalnog puta R-458 Brčko-Tuzla preko Čelića i Lopara sve do granice sa FBiH u blizini gornje Tuzle?

Dužina dijela puta koji prolazi kroz Republiku Srpsku je 18 kilometara, da vas podsjetim radi se o regionalnom putu koji je i te kako značajan za povezivanje Posavine i Majevice sa tuzlanskim kantonom i najkraći je put od aerodroma u Tuzli do granice sa Hrvatskom i autoputem Beograd-Zagreb, a i mi poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske glasali smo i uvrstili ga u Strategiju razvoja javnih puteva Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

U 2016. godini, u okviru projekta Svjetske banke „Hitne mjere oporavka od poplava“ izvršena je sanacija klizišta na  regionalnom putu R-458, dionica broj 709.

U okviru istog projekta u 2018. godini planirana je sanacija klizišta na regionalnom putu   R-458, dionica broj 708, u vrijednosti od 600,941.00 KM. U toku je raspisivanje oglasa za javnu nabavku.

Nacrtom plana poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banjaluka u 2018. godini, na regionalnom putu R-458 koji prolazi kroz Republiku Srpsku planirani su isključivo radovi u okviru redovnog održavanja.

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9