Narodni poslanik Želimir Nešković Ministarstvu zdravlja i sociajalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 3. jula 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih trajnih invalidnosti opštine Lopare je osnovano 2003. godine i registrovano iste godine i aktivno radi na rješavanju problema osoba sa invaliditetom, kako na lokalnom, tako i na višim nivoima, u cilju poboljšanja uslova života i njihove integracije u društvenoj zajednici. Od 2013. godine članovi su Koalicije ''Kolosi BN'', koja u svom sastavu ima udruženja: paraplegičara, udruženje oboljelih od multiple skleroze, amputirce, civilne žrtve rata, oboljele od karcinoma dojke, itd., što ukupno iznosi trinaest članica i sa preko hiljadu članova. Kako članovi ovog udruženja, tako i članstvo na nivou Koalicije, ima problem prilikom nabavke lijeka Lioresal tablete od 10 i 25 mg, stoga postavljam pitanje resornom Ministarstvu:

                Da li postoji mogućnost registrovanja ovog lijeka i njegovo uvrštavanje na listu Fonda zdravstvenog osiguranja RS kako bi ovaj lijek bio dostupan pacijentima širom Republike Srpske?

 

ODGOVOR:

Broj: 11/07-012-326/18

Banjaluka, 17.07.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

Narodna skupština

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje u vezi dostupnosti lijeka Lioresal tbl. 10

       i 25mg.

                Poštovani,

                Na Dvadeset petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 02, 03. i 04. jula 2018. godine, narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je sljedeće pitanje:

„Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih trajnih invalidnosti opštine Lopare je osnovano 2003. godine i registrovano iste godine i aktivno radi na rješavanju problema osoba sa invaliditetom, kako na lokalnom, tako i na višim nivoima, u cilju poboljšanja uslova života i njihove integracije u društvenoj zajednici. Od 2013. godine članovi su Koalicije „Kolosi BN“, koja u svom sastavu ima udruženja: paraplegičara, udruženje oboljelih od multiple skleroze, amputirce, civilne  žrtve rata, oboljele od karcinoma dojke, itd. Što ukupno iznosi trinaest članica i sa preko hiljadu članova. Kako članovi ovog udruženja, tako i članstvo na nivou Koalicije, ima problem prilikom nabavke lijeka Lioresal tbl. 10 i 25mg, stoga postavljam pitanje resornom Ministarstvu:

 Da li postoji mogućnost registrovanja ovog lijeka i njegovo uvrštavanje na listu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kako bi ovaj lijek bio dostupan pacijentima širom Republike Srpske?“

ODGOVOR:        

                Predmetni lijek nema dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini.

Dozvolu za stavljanje lijeka u promet izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08), a na zahtjev proizvođača lijeka sa sjedištem u BiH ili pravnog lica koje zastupa inostranog proizvođača i ima sjedište u BiH.

                Uvrštavanje lijeka na neku od listi lijekova koji se izdaju/nabavljaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja Republike Srpske vrši se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09 i 106/09), tj. Pravilnikom o uslovima i postupku za stavljanje lijekova na liste lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/18). Navedenim Pravilnikom propisano je da prijedlog za stavljanje lijeka na listu lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske može podnijeti nosilac odobrenja za stavljanje lijeka u promet, tj. kako je definisao Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, proizvođač lijeka sa sjedištem u BiH ili pravno lice koje zastupa inostranog proizvođača i ima sjedište u BiH.

                U skladu sa navedenim, mogućnost dostupnosti lijeka Lioresal (baklofen) tbl. 10 i 25mg zavisi od postupanja nosioca odobrenja za stavljanje lijeka u promet u BiH, a prema propisima i procedurama u nadležnosti gore navedenih institucija.

 

S poštovanjem.

 

 

Dostaviti:                                                                                                                                M I N I S T A R

  1. Naslovu,                                                                                                       Dragan Bogdanić, dr med.
  2. Resoru za farmaciju,                                                                                  
  3. Arhivi.

 

 

 

 

 

03.07.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9